MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Kolegij traži hitno rješavanje nagomilanih problema koje treba tretirati OV

Prije samog početka rada konstatirano je da u Vijeću sada egzistira novi klub SDP-a, koji trenutno broji četiri člana a prestaje da postoji Klub nezavisnih vijećnika, iz kojeg je istupio Enver Pehlić, koji se priključio novoformiranom klubu. Predsjedavajući Vijeća je tokom sjednice je još jednom ponovio da je i dalje na snazi zabrana zasjedanja Vijeća, potpisana od strane Općinskog načelnika.
Na dnevnom redu, koji je jednoglasno usvojen, našlo se razmatranje situacije povodom nedostavljanja materijala od strane Općinskog načelnika prema Općinskom vijeću, sukladno Programu rada Općinskog vijeća. Zajednički zaključak članova Kolegija je da Vijeće treba što prije nastaviti rad jer ima dosta nagomilanih stvari koje treba rješavati u narodnom periodu. Tu se prije svega misli na rebalans budžeta kao i donošenje mjera za očuvanje mjera za spas radnih mjesta, čiji je prijedlog dostavljen od strane Udruženja poduzetnika.


Tokom sjednice članovi Kolegija su se dotakli i dopisa federalne ministrice financija Jelke Milićević, u kojem je traženo izjašnjenje o dvostrukom budžetu općine, jedan je usvojen od strane Općinskog vijeća 31. marta a drugi je sutradan usvojen od strane Načelnika. U dopisu federalne ministrice stoji tumačenje da je po Zakonu o jedinicama lokalne samouprave, OV usvaja budžet. O svemu Kolegij je zatražio da se o ovome treba očitovati i općinska služba za financije, kao i Općinski pravobranilac od kojeg se traži tumaćenje zabrane rada OV od strane Načelnika
Nova sjednica Kolegija zakazana je za 15. maj.

Nejra Mustedanagić Ljubijankić/Trend radio

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa