MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Osuđeni bivši čelnici Agencije za privatizaciju USK: Smanjili vrijednost dionica “Saniteksa”

Kantonalni sud u Bihaću je nepravosnažno osudio bivšeg direktora Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona Samira Ćatovića na dvije godine zatvora, te bivše članove Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Unsko-sanskog kantona Mersuda Omerdić Mersuda i Hakiju Ibrahimpašić na po godinu zatvora zbog zloupotrebe položaja prilikom privatizacije dioničkog društva „Saniteks“ Velika Kladuša.

Drugom pribavili imovinsku korist

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je optuženima stavilo na teret da su kao kao saizvršioci, iskorištavanjem svog službenog položaja drugom pribavili imovinsku korist koja prelazi iznos od 50.000 KM.

Konkretno, optuženima se stavljalo na teret da su u periodu od februara do septembra 2007. godine, i to najprije Mersud Omerdić Mersud i Hakija Ibrahipmašić, skupa sa H.Z. (koji je u međuvremenu preminuo) dali saglasnost na aneks ugovora kojim je Udruženje građana za zaštitu dioničara „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša kupilo 51 posto državnog kapitala u privrednom društvu „Saniteks“ d.d. Velika Kladuša, a koji aneks je u ime Agencije za privatizaciju potpisao direktor Samir Ćatović.Tim aneksom, obaveza novog investicionog ulaganja predviđenog u članu 3. Ugovora, bez razloga i osnova, smanjena je sa 4.100.000 KM na 2.700.000 KM.

Smanjen državni kapital

Znajući da Udruženje kao kupac 51 posto državnog kapitala nije izvršilo bilo kakva ulaganja u „Saniteks“ d.d., pa čak ni u navedenom smanjenom iznosu, Mersud Omerdić i hakija Ibrahipmašić, skupa sa H.Z. donijeli su odluku kojom se potvrđuje da su ispunjenje obaveze iz ugovora, iako nisu bile, nakon čega je Samir Ćatović proveo tu nezakonitu odluku tako što je izdao uvjerenje kojim se potvrđuje da je Udruženje ispunilo obaveze iz predmetnog ugovora odnosno da je okončan postupak privatizacije privrednog društva „Saniteks“ d.d. temeljem čega je državni kapital u vrijednosti od 23.580.707 KM prenesen u vlasništvo Udruženja i čime je Udruženje steklo korist u vrijednosti tog državnog kapitala.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka iste.

Izvor:Krupljani.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa