MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Pečat navodno odnešen na dezinfekciju

Nakon jučerašnje situacije sa pečatom Vijeća, danas je povodom toga održana press konferencija u organizaciji stranaka i nezavisnih vijećnika koji čine većinu u Vijeću. Na konferenciji su ispred nove većine bili vijećnici, Fuad Sulejmanagić, Ejub Kaserović, Braco Kordić, Agan Kekić i Enver Pehlić, koji su prisutnim novinarima izložili tok dešavanja posljednja dva dana od kada je održana vanredna sjednica OV.

Kako su istakli predstavnici stranaka, problem se javio jučer kada je predsjedavajući Vijeća Fikret Bašić otišao u Kabinet  po pečat za ovjeru usvojenih dokumenata. Ni jučer ni danas mu nije bilo omogućeno da dođe do pečata, tako ga jučer nije bilo u ladici a danas je navodno odnešen na „dezinfekciju“.Na press konferenciji vijećnici su istakli da iza svega ovoga stoji načelnikova kćerka Edina Abdić Pleho, koja svakodnevno boravi u kabinetu iako nije uposlenik Općinskog organa uprave. Prisutni vijećnici su novinare informirali da je i pored toga što je budžet usvojen na Vijeću, jučer budžet proglasio i Općinski načelnik i objavio ga u Općinskom službenom glasniku. Kako su rekli vijećnici postoje indicije i sumnje da je potpis aktualnog načelnika falsificiran, jer je svima poznato da je načelnik u Hrvatskoj i da nije mogao potpisati neki akt ako nije fizički prisutan.

Zbog uzurpiranja pečata i onemogućavanja da se koristi, kako smo dobili informaciju, obaviješteni su policija i nadležni pravosudni organi.

Nakon obraćanja vijećnika, upućeno je nekoliko pitanja od strane novinara a odnosila su se na to da li Velika Kladuša trenutno ima dva budžeta, da li su pokrenute istražne radnje pored načelnika i prema drugim državnim službenicima. Novinare je interesiralo i da li se od strane Štaba poštuju zaključci sa posljednje sjednice Vijeća a koji se tiču situacije sa pandemijom koronavirusa. Odgovoreno je da ni jedan zaključak se nije primijenio a najbolji primjer je da je Štab za izolatorij sada predložio „staru školu“ Prve osnovne škole, iako je zaključkom Vijeća određeno da se u te svrhe upotrijebi prostor Gradske dvorane.

Nakon završetka press konferencije, izjavu novinarima dao je i predsjedavajući Vijeća Fikret Bašić, koji je ponovio tok dešavanja oko  pečata i nemogućnost njega kao predsjedavajućeg najvišeg zakonodavnog tijela općine da ovjeri potrebnu dokumentaciju. Od Bašića smo na uvid dobili i potpisanu službenu zabilješku sekretara vijeća Alena Didovića, u kojoj stoji da mu je šef Službe Jasmin Šahinović usmeno prenio naredbu da ni on a ni zapisničar ne mogu prisustvovati  sjednici Kolegija niti sjednici Vijeća, jer je to naredba načelnika.

Tokom današnjeg dana oglasila se i prozvana Edina Abdić Pleho, koja je na općinskom radiju  neuvjerljivo pokušala demantirati jučerašnje navode, a kako kaže da vrijeme u kabinetu provodi zbog toga „što se predsjedavajući OV nije  uključio u rješavanja problema koji nam svima prijeti“. Iz ovoga možemo zaključiti da je Edinu Abdić Pleho predsjedavajući Bašić svojim nedovoljnim zalaganjem „natjerao“ da neovlaštenu preuzme funkciju načelnika.

Kako će se riješiti politička trakavica oko pečata Vijeća ostaje nam da vidimo. Po svemu sudeći moguća su dva epiloga; da se pečat dobro „dezinficira“ i vrati predsjedavajućem na korištenje ili da se  pošto se nije mogao „dezinficirati“ proglasi nevažećim i dobije novi.

Trend radio/Mersad Sarajlija

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa