MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Policija morala intervenirati da bi se dozvolio dolazak vijećnika na Kolegij

Danas je u Kabinetu predsjedavajućeg održana sjednica Kolegija Općinskog vijeća Općine Velika Kladuša.Jedina tačka dnevnog reda bila je razmatranje situacije izazvane koronavirusom i donošenje zaključaka i smjernica u cilju rješavanja problema.
Prije održavanja same sjednice, koja je bila zakazana u 11 sati, došlo je do pokušaja opstruiranja rada samog Kolegija. Naime na samom ulazu u zgradu Općine, zaštitari su dobili naredbu kako kažu od komandanta Općinskog štaba CZ RefikaTabakovića, prema kojoj ne smiju pustiti u zgradu Općine osobe koje su trebale prisustvovati sjednici.
Predsjednik Kluba vijećnika “Pokrenimo Kladušu”, Agan Kekić bio je među prvima koji je stigao u zgradu Općine i koji se susreo sa veoma neugodnom situacijom, kada mu je rečeno da ne može ući u Kabinet predsjedavajućeg Vijeća, što je dovelo do toga da je morala intervenisati i policija.
Naime, Vijećnici su se složili da usmene naredbe ne smatraju prihvatljvim, a da naredbe koje su dosatvljene u pisanoj formi trebaju biti ispoštovane.Opstrukciju njihovog rada ne podržavaju i pozivaju se na akt Kantonalne uprave štaba civilne zaštite prema kojoj je Općinski štab CZ dužan izaći u susret i obezbjediti sve uslove za rad predstavničkog organa građana, u ovom slučaju OV. Nakon što je zaštitarima pročitan ovaj dio naredbe Kantonalnog štaba, članovima kolegija je dozvoljen ulazak.

Na samom početku sjednice prisutnima se obratio Predsjedavajući Općinskog vijeća Fikret Bašić koji je pozdravio prisutne i upoznao ih sa dnevnim redom Sjednice, koji je jednoglasno prihvaćen.
Potom su prisutni upoznati sa odlaskom Predsjedavajućeg OV Fikreta Bašića i predsjednika Klubova OV (osim predstavnika Laburističke stranke i nezavisne vijećnice Refike Purić), u posjetu karantenu u Cazinu u kojem se nalaze i građani Velike Kladuše koji su ovog vikenda doputovali iz inozemstva. Građani koji se nalaze u karanteni u Medresi su izrazili nezadovoljstvo ovakvom situacijom, a posebno su razočarani činjenicom da ih niko od vlasti nije posjetio dok su boravili na GP Maljevac .
Prilikom posjete razgovarano je sa sa premijerom Mustafom Ružnićem i ministricom Nerminom Ćemalović, a kako je istakao predsjedavajući OV Fikret Bašić, razgovor sa njima doveo je do zakazivanja sjednice Kolegija OV.
Prisutni su se složili da bi na području naše Općine trebao postojati pored izolatorija za eventualno oboljele i prostor za karantin kako bi se olakšao boravak građanima velikokladuške općine, a u saradnji sa velikokladuškim Domom Zdravlja bila bi im pružena adekvatna medicinska njega. Kako smo saznali ovakav zahtjev, jučer je uputio i Općinski štab CZ koji je predložio da to bude prostor OŠ “25. novembar”. Svi članovi kolegija su se složili da je postavljlanje šatora na Graničnom prijelazu bio loš potez, jer tu ljudi nisu imali osnovnih životnih uvjeta.
Odobrenje za karantin za građane koji dolaze iz inozemstva, mora odobriti Federalni štab CZ, a kako je rečeno opremiće ga Kantonalni štab sa potrebnim namještajem i opremom za boravak građana.
Jedan od zaključaka Kolegija jeste da će se pokrenuti tužba protiv odgovornih zbog pokušaja opstruiranja rada Kolegija Vijeća.

Trend radio/Nejra M.-LJ.

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa