MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Velika Kladuša: Broj sklopljenih brakova za četiri godine smanjen za skoro 30%, povećan broj razvoda

Bosna i Hercegovina suočava se sa problemom padom broja stanovnika, a podaci o broju sklopljenih i razvedenih brakova dodatno aktualizira ovaj problem. Odluku o razvodu braka nije lako donijeti, a stručnjaci smatraju da je to jedna od najvećih psiholoških trauma za cijelu porodicu. Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku u našoj državi došlo je do povećanja razvoda a do smanjenja broja sklopljenih sklapljanja brakova. Slična situacija je i u Velikoj Kladuši.

U Velikoj Kladuši je od 2019. do 2023. godine smanjen je broj sklopljenih brakova za 28,83%. U istom periodu povećan je broj razvoda za 10,91%. Tako je u 2023.godini u Velikoj Kladuši sklopljeno 279 brakova, a razveo se 61 bračni par. 

Jedan od zabrinjavajućih aspekata ovih statistika jest odluka o razvodu koja se najčešće donosi u četrdesetim godinama života. Ovi demografski trendovi ukazuju na ozbiljne izazove s kojima se suočava Bosna i Hercegovina. 

Posljednja i najteža odluka bračnih parova je razvod braka, a na koji se odlučuje sve veći broj supružnika u Bosni i Hercegovini. Najčešći su razlozi su neprevaziđeni bračni problemi, pokidane emotivne veze, ekonomski razlozi i cjelokupna situacija u društvu. Ukoliko se ovakvi trendovi nastave, možemo se zapitati da li je institucija braka ozbiljno ugrožena? 

Lajla Žalić Dautović/Izeta Durmić

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa