MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Vijeće EU: BiH treba uložiti značajne napore u jačanje svojih institucija

Vijeće Evropske unije je danas usvojilo zaključke o Mišljenju Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Mišljenje Komisije, izdato 29. maja, pruža sveobuhvatnu mapu puta za reforme koje bi vodile i podržale zemlju na njezinom putu ka EU integracijama.

U svojim zaključcima, Vijeće pozdravlja Mišljenje Komsije i apeluje na izvršna i zakonodavna tijela na svim nivoima vlasti da počnu rješavati ključne prioritete identifikovane u Mišljenju, u skladu sa legitimnom težnjom građana Bosne i Hercegovine da napreduju ka Evropskoj uniji.

“Vijeće prima k znanju da Bosna i Hercegovina trenutačno ne ispunjava političke kriterije iz Kopenhagena u dovoljnoj mjeri te da treba uložiti značajne napore u jačanju svojih institucija u cilju garancije demokratije, vladavine prava, ljudskih prava te poštivanja i zaštite manjina. Što se tiče ekonomskih kriterija, Bosna i Hercegovina je postigla određeni stepen makroekonomske stabilnosti, s tim da je uspostavljanje funkcionalne tržišne ekonomije i postizanje konkurentnosti na zajedničkom tržištu još uvijek u ranoj fazi. Bosna i Hercegovina treba unaprijediti svoje rezultate u provedbi obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bosna i Hercegovina je općenito u ranoj fazi kada je u pitanju njen nivo spremnosti za preuzimanje obaveza članstva u EU i treba značajno unaprijediti proces usklađivanja s pravnom stečevinom EU te primijeniti i provoditi odgovarajuće zakonodavstvo”, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da Bosna i Hercegovina treba ulagati kontinuirane napore, posebno u pogledu provedbe četrnaest ključnih prioriteta iz Mišljenja Komisije. Potrebno je ispuniti navedene ključne prioritete, usmjerene na oblast demokratije i funkcionalnosti države, vladavinu prava, temeljna prava i reformu javne uprave.

“Vijeće konstatuje da će otvaranje pregovora o pristupanju u konačnici razmatrati Evropsko vijeće, u skladu sa ustaljenom praksom, u trenutku kada Komisija ocijeni da je Bosna i Hercegovina postigla potrebni stepen usklađenosti s kriterijima za članstvo, a posebno da je ispunila ključne prioritete navedene u Mišljenju Komisije. Vijeće poziva Komisiju da svoje godišnje izvještaje za Bosnu i Hercegovinu, počevši od izvještaja iz 2020. godine, usmjeri na provedbu ključnih prioriteta koje je potrebno rješavati”, navodi se.

Vijeće je pozdravilo nominovanje predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te apeluje na izvršna i zakonodavna tijela na svim nivoima vlasti da počnu rješavati ključne prioritete identifikovane u Mišljenju Komisije, u skladu s legitimnim težnjama građana Bosne i Hercegovine za napretkom ka Evropskoj uniji.

Vijeće je također ponavilo svoju nedvosmislenu opredijeljenost EU perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje.

Izvor:bhrt

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa