MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

44. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

Na 44. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, održanoj danas u Bihaću, data je saglasnost na Pravilnik o kriterijima za dodjelu stipendija studentima boračkih kategorija sa područja Unsko-sanskog kantona.

Ovim Pravilnikom utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak dodjele stipendija studentima iz boračkih kategorija koji imaju prebivalište na području Unsko-sanskog kantona te u općinama: Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica, a koji ne koriste stipendiju po drugom osnovu.

Stipendije će se dodjeljivati na osnovu konkursa koji će biti objavljen na web stranici Vlade USK a Ministarstvo za pitanja boraca i RVI je u budžetu planiralo pola miliona maraka za stipendiranje studenata, kazao je ministar Almir Tutić.

Također na prijedlog Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida Vlada Unsko-sanskog kantona danas je dala saglasnost na Pravilnik o uslovima i načinu realizacije aktivnosti na očuvanju i promociji vrijednosti odbrambeno- oslobodilačkog rata 1992-1995.

Ovim pravilnikom aktivnosti usmjerene na očuvanje i promociju vrijednosti odbrambeno- oslobodilačkog rata 1992.-1995. obuhvataju: provođenje i podržavanje snimanja dokumentarnih filmova, pisanja knjiga, nabavke svečanih uniformi, izrade plaketa, zahvalnica, spomenica, znački, medalja, povelja, obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti i druge slične aktivnosti usmjerene na očuvanje i promociju vrijednosti odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992.-1995. Za finansijsku podršku u realizaciji ovih aktivnosti planirano je ukupno 470 000 KM.

Vlada Unsko- sanskog kantona, na današnjoj sjednici,

prihvatila je Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.- 31.03.2024. godine, obrađivača Ministarstva finansija te Periodični finansijski izvještaj za Budžet Unsko sanskog kantona za ovaj period.

Izvještaji Ministarstva finansija ukazuju da ukupno ostvareni prihodi u ovom periodu iznose 68.568.831 KM, a rashodi 55.935.641 KM. Tekući suficit iznosi 12.633.190 KM a ukupan finansijski rezultat – suficit izvještajnog perioda iznosi 11.443.572 KM, obrazložio je Danko Jakšić, ministar finansija.

Na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vlada Unsko-sanskog kantona utvrdila je Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada te isti uputila Skupštini Kantona u daljnju proceduru.

Iz budžeta Ministarstva privrede, iz sredstava za subvencije javnim preduzećima, Vlada USK će Nacionalnom parku “Una” dodjeliti iznos od 80.000.00 za finansijsku podršku u

organizaciji 50. internacionalne turističke manifestacije Una regata.

Usvojen je i program Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za utrošak sredstava granta -konjički sport za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 150.000,00 KM.

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa