MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Akademija omladinske politike u Ključu okupila 40 mladih ljudi iz cijelog USK

Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine i Vijeće mladih Unsko-sanskog kantona proteklog vikenda, od 07. do 10. marta, organizirali su trening Akademije omladinske politike u Ključu. Tom prilikom 40 mladih ljudih iz cijelog Unsko-sanskog kantona učili su o političkom sistemu BiH, omladinskim politikama, lokalnoj upravi, javnim politikama i o zagovaranju.

Posljednji dan Akademije učesnici su, zajedno sa trenerima, tražili kreativna rješenja za njihove probleme u zajednici. Uz financijsku i mentorsku podršku Vijeća mladih FBiH i Vijeća mladih USK, mladi polaznici Akademije će svoje inicijative provoditi u narednih nekoliko mjeseci.


Elma Rekić, učesnica Akademije omladinske politike iz Bosanske Krupe ističe da se na Akademiji dobro zabavila i dosta naučila, te da je stekla više samopouzdanja: ”Najbolji dio programa bio je simulacija jer smo se upoznali sa drugim situacijama u kojima nismo do tad bili ,a takođe i mapiranje zajednica jer smo tu uvidjeli probleme i dobre strane u našoj zajednici i upoznali se s problemima u drugim zajednicama.
Akademija mi može koristiti u više aspekata života, generalno u pokretanju inicijative za šta i imamo priliku u daljem periodu”.


Vijeće mladih Federacije BiH o ovom programu kaže: “Tokom naše dugogodišnje regionalne saradnje sa krovnim tijelima mladih u regionu, shvatili smo koliko je ovakav vid osnaživanja mladih zaista potreban te smo, baš zbog toga, 2022. godine intenzivno počeli sa programom Akademije omladinske politike. Nakon rada na federalnom nivou, pružila nam se prilika za još strukturaniji pristup i direktan rad sa mladima iz jednog kantona ali i mogućnost simbolične financijske podrške za realizaciju njihovih inicijativa u zajednicama. Trening je zaista prošao super a mi zajedno sa učesnicima iščekujemo nastavak programa i rješavanje problema mladih u zajednicama širom Unsko-sanskog kantona!”


“Ovo je prilika da mladi ljudi uče o onome što ih u školama uglavnom ne uče, te da ih na ovaj način osposobimo da budu aktivni građani u svojim zajednicama i da sami preuzmu inicijativu za rješavanje problema koje prepoznaju u svojim zajednicama”, poručuju iz Vijeća mladih Unsko-sanskog kantona.


Akademija omladinske politike u Unsko-sanskom kantonu organizirana je kako bismo na konkretan način pristupili problemu niske implementacije politika za mlade u Unsko-sanskom kantonu, te kroz Akademiju omladinske politike želimo da izgradimo mlade pojedince sposobne da traže kreativna rješenja za probleme i potrebe sa kojima se svakodnevno susreću te su sposobni da artikulišu svoje
zahtjeve i zagovaraju njihovo provođenje.

Projekat se realizira uz podršku Evropske omladinske fondacije (European Youth Foundation) i Vijeća Evrope (Council of Europe).

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa