MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Besplatni udžbenici za učenike od prvog do petog razreda osnovne škole u FBiH

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke obavijestilo je javnost i kantonalna ministarstva obrazovanja da će sredstva za nabavku besplatnih udžbenika za učenike od prvog do petog razreda osnovne škole biti refundirana iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Ističu da je Vlada Federacije BiH u ovom trenutku garant kantonalnim ministarstvima da će sredstva biti uplaćena odmah nakon usvajanja rebalansa federalnog budžeta.

S ciljem objektivnog informiranja javnosti, iz ministarstva pojašnjavaju da je kašnjenje u isplati sredstava za nabavku udžbenika, a što je složen i dugotrajan proces, uzrokovano greškom u ekonomskom kodu do koje je došlo prilikom usvajanja federalnog budžeta u januaru ove godine.

Naime, kako se dodaje, Federalno ministarstvo finansija je svojim aktom od 10. marta 2023. godine obavijestilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da zbog navedene greške ne može dati saglasnost ovom ministarstvu da Vlada Federacije BiH razmatra i usvoji predloženu odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih budžetom FBiH za 2023. godinu.

Također, Federalno ministarstvo finansija je istim aktom obavijestilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da su uputili zahtjev Parlamentu Federacije BiH za razmatranje prijedloga za ispravku tehničke greške u budžetu FBiH za 2023. godinu i Zakonu o izvršavanju budžeta FBiH za 2023. godinu.

Tom prilikom je Federalno ministarstvo finansija naložilo Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke da sačini novi prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera, a koji ne sadržava transfer za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola u FBiH od prvog do petog razreda. S tim u vezi, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke dostavilo je traženi korigirani prijedlog odluke, a koja je na sjednici Vlade FBiH 13. aprila 2023. godine i usvojena.

Također, Federalno ministarstvo finansija je istim aktom od 10. marta 2023. godine obavijestilo da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, nakon što Parlament FBiH usvoji pomenuti prijedlog za ispravku tehničke greške, treba sačiniti novi prijedlog odluke za Program nabavke besplatnih udžbenika, te isti prije upućivanja Federalnoj vladi na usvajanje dostaviti na mišljenje Federalnom ministarstvu finansija.

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke naglašavaju da će nakon ispravki grešaka u ekonomskom kodu sredstva kantonalnim ministarstvima obrazovanja Vlada Federacije BiH isplatiti u najkraćem roku, a kako bi bili osigurani besplatni udžbenici učenicima od prvog do petog razreda osnovnih škola u FBiH.

federalna.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa