MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Bivša ministrica u USK Nermina Ćemalović optužena za zloupotrebu položaja

Općinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Nermine Ćemalović, bivše ministrice Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona zbog krivičnog djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja.

Optužnicom Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona optuženoj se stavlja na teret da je u vremenskom periodu od 17.09.2019. do 23.09.2019. godine, u Bihaću, kao službena osoba (ministrica Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Unsko – sanskog kantona), rukovodeći se interesima Privatne zdravstvene ustanove „Zenit Pharm“ Cazin, a ne interesima službene dužnosti, iskoristila svoj službeni položaj na način da je suprotno odredbama člana 3. Pravilnika o bližim uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra, kriterijima za osnivanje i obavljanje apotekarske djelatnosti u svim organizacionim oblicima kao i načinu i postupku njihove verifikacije, donijela odluke o otvaranju apoteke svjesna da taj način Privatnoj zdravstvenoj ustanovi „Zenit Pharm“ Cazin pribavlja korist u vidu nezakonitog osnivanja apotekarske djelatnosti.

Kako navode iz tužilaštva, odredbama ovog Pravilnika je propisano da se apoteka osniva sukladno geografskim i demografskim kriterijima, prema kojima je dozvoljeno osnivanje jedne apoteke na svakih 3.000 stanovnika, a u naseljima sa više od 3.000 stanovnika dvije apoteke za najmanje 8.000 stanovnika gdje se svaka sljedeća apoteka može osnovati na svakih daljih 5.000 stanovnika polazeći od 8.000 stanovnika te člana 4. istog Pravilnika kojim je propisano da međusobna udaljenost između dvije apoteke iz prethodnog člana ne može biti manja od 400 metara najbliže cestovne povezanosti.

Bivša ministrica je, navode iz Tužilaštva, prvo donijela Odluku o dopunama Odluke o slobodnim lokacijama za osnivanje apoteka na području Unsko – sanskog kantona za 2019. godinu broj: 09-37-1324-2/19 od 17.09.2019. godine kojom je Mjesnu zajednicu Stijena, Grad Cazin, oglasila slobodnom lokacijom za osnivanje apoteka, a potom Odluku broj: 09-37-8708- UP-1/2019 od 23.09.2019. godine kojom je dala saglasnost za osnivanje Privatne zdravstvene ustanove „Zenit Pharm“ Cazin u Mjesnoj zajednici Stijena, Grad Cazin, iako je znala da navedena mjesna zajednica nema dovoljan broj stanovnika za osnivanje nove apoteke kao i to da lokacija u kojoj će se obavljati djelatnost novoosnovane apoteke nije udaljena minimalno 400 metara od već postojeće dvije apoteke u Mjesnoj zajednici Stijena.

U narednom periodu se očekuje zakazivanje ročišta za izjašnjenje o krivnji kod Općinskog suda u Bihaću.

Izvor:N1

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa