Prijedlog odluke o Budžetu za 2020. godinu najznačajnija je tačka dnevnog reda o kojoj se raspravljalo na posljednjoj sjednici OV Velika Kladuša u ovoj kalendarskoj godini. Budžet općine u iznosu od 17 miliona za narednu godinu našao se pred vijećnicima, a kao što se očekivalo izazvao je opsežnu raspravu velikokladuških vijećnika. Prvi za govornicu je izašao savjetnik Aladin Ćerimović, koji je u ime načelnika obrazložio stavke predloženog budžeta. Na predloženi budžet vijećnik DNZ-a Dinko Ljubijankić je uložio 10 amandmana,među kojima su i grant za naknade porodiljama, grant za Udruženje poduzetnika, grant za Udruženje penzionera, Ljubijankić je predložio da se sredstva skinu sa granta JKUP Komunalije koji za narednu godinu iznosi 1.725 000 KM,  međutim predloženi amandmani nisu dobili potrebnu većinu vijećnika.

Nakon njega za govornicu je izišla predsjednica  Laburističke stranke Elvira Abdić Jelenović, koja je govorila o budžetu na način, kako je rekla, da su uvođenjem novih budžetskih kodova zadovoljeni svi budžetski korisnici i da nema potrebe za novim amandmanima. Tako je braneći  200 000 KM za Udruženje nezaposlenih dioničara rekla da su „ova sredstva između ostalog namijenjena penzionerima, jer su u Udruženju uglavnom penzioneri“. Ovakvom konstatacijom, predsjednica Laburista je rekla šta misli o brojnim prozivanjima za izdvajanje silnih novčanih sredstava za Udruženje nezaposlenih dioničara (850.000 za četiri godine). Nakon duge i opširne rasprave, Prijedlog Budžeta za iduću godinu nije dobio potrebnu većinu velikokladuških vijećnika.

Neusvajanjem budžeta slijedi isti scenarij kao i prošle godine, a to znači da će općinski načelnik u aprilu naredne godine samostalno proglasiti budžet. Ono po čemu je Velika Kladuša jedinstvena u BIH, jeste činjenica da Općinski načelnik rijetko kada prisustvuje sjednicama OV, pa je tako bilo i ovaj put iako se raspravljalo o najznačajnijem financijskom dokumentu općine. Ovakvim odnosom prema OV, načelnik Velike Kladuše već tri godine daje do znanja da ga ne interesira rad najvišeg zakonodavnog tijela općine, kome treba da podnosi izvještaj i o trošenju budžetskih sredstava.

Mersad Sarajlija/Trend radio