Danas se obilježava Međunarodni dan fizičke aktivnosti

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podstiče zdrave stilove života i redovnu fizičku aktivnost kao jedan od najvažnijih preduvjeta dobrog zdravlja.

U tu svrhu je 2003. godine i pokrenula inicijativu da se 10. maja, na nacionalnom nivou, provode aktivnosti kojima se promoviše redovna fizička aktivnost.

Taj dan je poznat kao Međunarodni dan fizičke aktivnosti, odnosno Dan kretanja za zdravlje (Move for Health Day).

Sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, aktivnosti koje se tim povodom organiziraju a s ciljem očuvanja i unapređenja zdravlja pojedinca trebaju se provoditi bilo gdje i biti umjerenog do visokog intenziteta.

Prеmа prеpоruкаmа Svеtsке zdrаvstvеnе оrgаnizаciје, svакоdnеvnо је pоtrеbnо izdvојiti nајmаnjе:

–          180 minutа zа fizičku акtivnоsti rаzličitоg intеnzitеtа zа djеcu dо šеst gоdinа,

–           60 minutа umjеrеnе dо intеnzivnе fizičke акtivnоsti zа djеcu i mlаdе stаrоsti оd šеst dо 18 gоdinа, i

–          30 minutа umjеrеnе dо intеnzivnе fizičke акtivnоsti zа оdrаslе.

Оd spоlа, stаrоsti, zdrаvstvеnоg stаnjа, а pоsеbnо u оdnоsu nа stаnjе kоndiciје, zаvisi i izbоr vrstе акtivnоsti (šеtnjа, plivаnjе, trčаnjе, vjеžbе), njеnа učеstаlоst i trајаnjе.

Glavni ciljevi nacionalnih i globalnih aktivnosti Dana tjelesne aktivnosti (kretanja) za zdravlje su:

–          podići svijest javnosti o koristi fizičke aktivnosti u sprečavanju hroničnih nezaraznih bolesti;

–          promovisati prednosti fizičke aktivnosti i ukazivati na dobru praksu;

–          povećati provođenje fizičkih aktivnosti na svim nivoima i svim područjima (slobodno vrijeme, prijevoz, rad) i okruženjima (škola, zajednica, dom, radno mjesto);

–          promovisati zdrave stilove života i rješavati zdravstvene probleme sportom i drugim fizičkim aktivnostima, smanjenjem pušenja, zdravom prehranom, smanjenjem nasilja, stresa i socijalne izolacije.

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo