MARKETING

Dom naroda Parlamenta FBiH nastavlja sjednicu prekinutu 7. jula

Dom naroda Parlamenta Federacije BiH danas će nastaviti 19. sjednicu, koja je zbog nedostatka kvoruma prekinuta 7. jula. Delegatima je obrazložen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, te je ostalo da ga razmotre. 

Ovim zakonom izvršavaju se dvije presude Ustavnog suda Federacije BiH jer je ustanovljeno da je došlo do povrede prava na lokalnu samoupravu.

Na sjednici će, u vidu nacrta, biti razmotrene i izmjene i dopune Krivičnog zakona Federacije BiH i Zakona o Agenciji za privatizaciju Federacije BiH.

Dopredsjedavajući Doma naroda Aljoša Čampara predložio je donošenje Nacrta zakona o kinematografiji i audiovizuelnom stvaralaštvu Federacije BiH, koji se nalazi na preostalom dnevnom redu sjednice.

Delegati Jasmin Duvnjak i Žarko Vujović predlagači su Nacrta zakona o sportskim klubovima.Također, Duvnjak je sa delegatom Anerom Žuljevićem predlagač Nacrta zakona o posebnom registru osoba pravomoćno osuđenih za krivična djela protiv spolne slobode i morala prema djeci i malodobnicima u Federaciji BiH.

Dom naroda će razmatrati izvještaje o radu Radiotelevizije Federacije BiH, Željeznica Federacije BiH, Fonda za zaštitu okoliša, Sarajevoputeva, Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, BH Gasa, Agencije za bankarstvo Federacije BiH i Međunarodnog aerodroma “Sarajevo”.

Delegati će se izjasniti i o prihvatanju zaduženju po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt modernizacija vodnih i sanitarnih usluga.

IZVOR: BHRT

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo