MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Granični prijelaz Maljevac: Neki se ovdje nalaze već dva dana

Prije dva dana su postavljeni šatori na graničnim prijelazima u BIH. Danas smo posjetili šatorsko naselje na prijelazu Maljevac i tu smo zatekli grupu od tridesetak ljudi iz različitih dijelova države. Kako su nam rekli neki se ovdje nalaze više od 30 sati , a odeđeni broj je stigao jutros. Razgovarajući sa njima neki su potvrdili da ih je dovezao jedan prijevoznik naplatio im kartu od 250 franaka i obećao im da će moći preći granicu i da će ih čekati prijevoz na granici. Pokušali smo dobiti informaciju iz Kantonalne civilne zaštite ili od kantonalne sanitarne inspektorice, međutim niko nije bio voljan dati informaciju, kažu nisu nadležni. Tražeći daljne informacije nazvali smo direktoricu Doma zdravlja, dr. Evresu Okanović, koja nam je rekla da su do jučer ljekari Doma zdravlja vršili preglede za sve one koji su ušli u BIH, međutim jučer je došla naredba da se to više ne radi i medicinsko osoblje se povuklo sa granice.

Od građana koji se trenutno nalaze na graničnom prijelazu dobili smo informaciju da su im oduzeti dokumenti i da ne dobijaju nikakve informacije šta će dalje biti sa njima. Kako smo dobili informaciju svi oni koji se trenutno nalaze na graničnim prijelazima, trebali bi biti odvezeni u svoje kantone i smješteni u karantene koje su pripremljene. Građani sa područja USK smještavaju se u karantenu koja se nalazi u dvorani  cazinske Medrese, koja je po našim informacijama trenutno popunjena. Određen broj građana je odvezen u karantene a neki čekaju i dalje.

Prilikom obilaska postavljenih šatora, mogli smo se uvjeriti u izuzetno loše uvjete u kojima su smješteni oni koji su ušli u BIH, kao i nepostojanje koordinacije između najviših državnih organa oko toga šta uraditi sa ljudima koji uđu u BIH.

Trend radio/Mersad Sarajlija

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa