MARKETING

Izostala podrška usvajanju važnih zakona na Dvadeset petoj sjednici Skupštine USK

Prvi dio Dvadeset i pete sjednice Skupštine USK bio je jučer u znaku dva zakona i više izvještaja o radu kantonalnih ustanova. Da je jučer dobio podršku većine, Zakon o značajnim ratnim datumima, događajima i ličnostima bio bi usvojen, nakon godina čekanja na ovaj važan propis.


Većine ipak nije bilo, a obrazloženje onih, koji su bili protiv ili suzdržani uglavnom se ticalo da Zakon nema pravnu osnovu, niti bi bio provodiv na terenu.


U drugom dijelu skupštinskog zasjedanja izostala je podrška svim materijalima predviđenim dnevnim redom.


Nije bilo sluha ni za Zakon o osnovnom obrazovanju koji je prema riječima predlagača predvidio besplatan prijevoz za sve, primjenu novog kurikuluma, pravilnike o napredovanju u struci po uzoru na druge kantone, standardima za izbor direktora i postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja, te kompletnu digitalizaciju obrazovnog sistema kantona. Niko od opozicionih zastupnika koji su uskratili podršku zakonu nije imao konkretne zamjerke osim one da se ovako važna zakonska rješenja ne donose na kraju mandata.

Izvor: RTV USK

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo