MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Javni poziv Akademija omladinske politike Unsko-sanski kanton

Dolaziš iz Ključa, Sanskog Mosta, Bosanske Krupe ili Bihaća? 

Želiš naučiti više o omladinskim politikama? 

Imaš ideju za realizaciju inicijative u zajednici?

Mi ti nudimo znanje i financijsku podršku da ostvariš svoju zamisao!

Akademija omladinske politike se vraća, ali sada u izdanju Unsko – Sanskog kantona! U zajedničkom radu sa Vijećem mladih Unsko-sanskog kantona primjetili smo da se u ovom kantonu malo priča o mladima i njihovim problemima. Kroz Akademiju nastojimo da izgradimo mlade pojedince i pojedinke koji su sposobni da samostalno rješavaju probleme u svojim zajednicama uz korištenje alata koji su zakonski osigurani. 

Vijeće mladih Federacije BiH, kao krovno tijelo za mlade na području FBiH se već dugi niz godina zalaže za kreiranje društva po mjeri mladih. Vjerujemo da jedino kroz sistemska rješenja omogućavamo dugoročno kvalitetan položaj mladih, ali i osiguravamo da se glas mladih čuje u vezi svih pitanja koja ih se tiču. 

Kroz Akademiju, želimo pružiti mladima platformu gdje će se osjećati potpuno dobrodošlima i podržanima, te ih potaknuti da aktivno sudjeluju u kreiranju pozitivnih promjena u zajednici. Nastojat ćemo razviti njihovo razumijevanje omladinskih politika, ali i potaknuti razmišljanje izvan ustaljenih okvira kako bi bili sposobni predstaviti svoje ideje na jasan i privlačan način.

Naš pristup će biti usmjeren na razvoj liderstva među mladima, poticanje suradnje i timskog rada te razvijanje komunikacijskih vještina koje su ključne za zagovaranje njihovih interesa. Sve ove aktivnosti će biti oblikovane na način koji je pristupačan i zanimljiv mladima, kako bi se osiguralo da se osjećaju uključenima i motiviranima.

KAKO ĆEMO TO URADITI?

Akademija omladinske politike osmišljena je kao šestomjesečni intenzivni program i sastoji se od dva dijela. 

Prvi dio je edukativni program koji podrazumijeva obuku. Kroz 4 dana obuke, mentorstva i zajedničkog rada steći ćeš vještine potrebne za kreiranje i vođenje zagovaračkih aktivnosti u svojoj zajednici.

Drugi dio jeste praktični tokom kojeg ćeš imati priliku da u praksi primjeniš stečeno znanje, a sve to uz mentorsku i financijsku podršku u realizaciji tvojih ideja za rješavanje problema u zajednici, dodatno te osnažujući da djeluješ u okviru svoje omladinske organizacije.

Neke od tematskih cjelina koje program Akademije obuhvata su: omladinsko organizovanje, upravljanje projektima,  javno zagovaranje, tehnike kreativnog rješavanja problema, kritičko promišljanje, te podrška aktivizmu i volonterizmu mladih. 

OČEKIVANI VREMENSKI RASPORED PROGRAMA:

Obuka: 15. -18. februara; (Ključ/Bihać TBC)

Rad na zagovaračkim inicijativama: mart-oktobar

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Trening je namijenjen mladim osobama od 15 – 30 godina starosti koje žive na području Unsko-sanskog kantona, s tim da će prednost imati mladi iz: Ključa, Bosanske Krupe, Sanskog Mosta i Bihaća, te su aktivni članovi i predstavnici omladinskih organizacija, ili imaju želju da to postanu!

KAKO SE PRIJAVITI?

Prijave mogu biti individualne ili grupne (do 3 člana po timu) i vrše se putem prijavnog obrasca koji se nalazi na ovom linku

Rok za prijavu na Akademiju omladinske politike je 10. februar do 23:59 sati!

Troškovi učešća u programu, smještaja, hrane i prevoza su pokriveni od strane organizatora.


Ovaj projekat implementira Vijeće mladih Federacije BiH u partnerstvu sa Vijećem mladih Unsko-sanskog kantona i uz financijsku podršku Evropske fondacije mladih i Vijeća Evrope (European Youth Foundation).

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa