MARKETING

Kina usvojila novi restriktivniji zakon o zaštiti ličnih podataka

Nacionalni narodni kongres u Kini službeno je usvojio zakon čiji je cilj zaštita privatnosti podataka korisnika na mreži, a provođenje zakona će početi od 1. novembra.

Očekuje se da će donošenje zakona dovršiti još jedan dio napora zemlje da se reguliše kibernetički prostor i dodatno će povećati zahtjeve usklađenosti za domaća preduzeća, javlja Reuters.

Zakon navodi da rukovanje ličnim podacima mora imati jasnu i racionalnu svrhu i ograničeno je na “minimalni raspon potreban za postizanje ciljeva te svrhe”.

Također opisuje uslove pod kojima kompanija može prikupljati lične podatke, poput dobijanja lične saglasnosti, i smjernice za osiguranje zaštite podataka kada se podaci prenose u inostranstvo.

Zakon također zahtijeva od strana koje rukuju ličnim podacima da imenuju osobu odgovornu za zaštitu ličnih podataka, a također zahtijeva od menadžera i rukovodioca da vrše redovne revizije kako bi se osiguralo poštivanje zakona.

Zakon o zaštiti ličnih podataka, zajedno sa Zakonom o zaštiti podataka, postavlja dva glavna propisa za kontrolu interneta u Kini u budućnosti.

Zakon o sigurnosti podataka, koji će stupiti na snagu 1. septembra, postavlja okvir za preduzeća da klasificiraju podatke na osnovu njihove ekonomske vrijednosti i relevantnosti za kinesku nacionalnu sigurnost.

Zakon o zaštiti ličnih podataka, s druge strane, podsjeća na evropski GDPR u postavljanju okvira za osiguravanje privatnosti korisnika.

Prema riječima stručnjaka, oba zakona zahtijevaju od kineskih kompanija da ispitaju prakse skladištenja i obrade ličnih podataka kako bi se uvjerili da je sve u skladu sa zakonom.

Izvor: klix.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo