MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Konfuzna naredba Načelnika izazvala reakciju većine u Vijeću

Da u Velikoj Kladuši ne može bez političkih previranja i prepucavanja, najbolja potvrda je posljednja naredba Načelnika kojom se zabranjuje državnim službenicima i namještenicima obavljanje svih aktivnosti vezanim za rad Općinskog vijeća. Ova naredba je toliko konfuzno napisana, tako da na samom početku stoji da se službenicima „naređuje“ da obavljaju poslove a u istom pasusu stoji „ da se naročito zabranjuje “. Prosto je za ne povjerovati  da se u organu uprave može uraditi ovakav akt, ali u Općini se nisu baš „proslavili“ sa naredbama u posljednje vrijeme.

 Povodom svega ovoga tražili smo odgovor i prvog čovjeka Vijeća, Fikreta Bašića koji nam je rekao „da se na ovaj način pokušava onemogućiti i zabraniti rad OV, što je po Statutu općine i važećim zakonskim aktima nemoguće“.

Bašić nam je rekao „da je provedena procedura za dobijanje novog pečata Vijeća, a da bi se onemogućilo objavljivanje odluka Vijeća od 31. marta 2020. u Službenom glasniku, načelnik je posegnuo za ovom suludom naredbom“. Predsjedavajući je istakao da će nova vijećnićka većina uputiti dopis Načelniku u kojem će tražiti da se naredba poništi, jer je u suprotnosti sa zakonom a ako ne postupi po istom, tražiće se dalje postupanje nadležnih organa.

Informaciju o ovome smo potražili i od Kabineta načelnika, međutim nismo dobili odgovor na naš upit. U međuvremenu u redakciju je stigao i akt sa potpisima 17 vijećnika u kojem se traži povlačenje naredbe od strane Načelnika, sa detaljnim obrazloženjem zbog čega je takva naredba protivna zakonskim aktima.
Nakon ove veoma čudne Naredbe, vrlo je izvjesno je da se svim mogućim sredstvima pokušava onemogućiti rad i djelovanje OV. Apsurdno je to što su Laburistička stranka i predsjedavajuća Vijeća u prošlom mandatu Edina Abdić Pleho, prije pet godina imali potpuno drugu priču, koja je bila vrlo slična onome što potencira sadašnja većina u Vijeću (konferencija za medije predsjedavajuće Vijeća od 17.4.2015.). U svemu ovome treba naglasiti da Laburisti tada nisu imali većinu, za razliku od sadašnjeg saziva gdje je većina  više nego komotna. Uvažavajući činjenicu da po Zakonu o lokalnoj samoupravi, općinski načelnici imaju velika ovlaštenja, ipak se ne možemo oteti utisku da se pokušajem apsolutističkog vladanja pokušava onemogućiti i suspendirati rad najvišeg zakonodavnog tijela općine, samo zbog toga što je jedan broj vijećnika istupio iz kluba najbrojnije stranke u Vijeću. Ne znamo zbog čega se insistira na tome, jer imamo dosta lokalnih zajednica u kojima načelnik nema većinu u Vijeću ali to ne onemogučava ni načelnika ni Vijeće da obavljaju poslove iz svog djelokruga rada.

Trend radio/Mersad Sarajlija

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa