MARKETING

Mujo Koričić: Nisam na čelu narko kartela

Povodom pisanja pojedinih medija da se nalazi na čelu narko kartela, saopćenjem za javnost obratio se Policijski komesar USK Mujo Koričić:

-Apsolutno odbacujem kao neistinite sve navode koje je posljednjih sedmica putem različitih internet portala, tv kanala i tv stanica iz manjeg bh. entiteta RS, a koje je iznio bivši uposlenik Abdijanović Mirhad- Čedo. Posljednja u nizu da se ja kao komesar nalazim u vrhu narko kartela USK-a definitivno je laž, što mogu i dokazati. Stoga ću od nje i krenuti:

–    2008.godine u decembru nakon što smo otkrili postojanje hale za kontrolisani uzgoj kanabisa na području  USK-a, poduzeli operativne mjere i radnje, u cilju otkrivanja izvršioca navedenog krivičnog djela, bez povoda sazvan je sastanak Sektora kriminalističke policije, sa kojim sam ja u to vrijeme rukovodio, a  na kojem su bili prisutni svi policijski službenici navedenog sektora, a među njima i Abdijanović Mirhad. On je na taj sastanak došao sa pripremljenim tekstom iako je sastanak sazvan danas u posljepodnevnim satima za sutra ujutro. U svom izlaganju konstatirao je da su u Sektoru kriminalističke policije narušeni muđuljudski odnosi i da se to odražava na rad sektora iako sektor do tog momenta nije imao neriješeno niti jedno teško krivično djelo. Niz dešavanja nakon toga, odnosno smjene prvo mene, a onda i kompletnog odsjeka za droge, govore da je cilj ustvari bio da se ekipu koja je otkrila niz ovih krivičnih djela, SMAKNE IZ ISTRAGE!!!!
–    Nakon toga, Abdijanović Mirhad dobija službeno auto na korištenje 24 sata, što je poznato svim uposlenicima ministarstva unutrašnjih poslova sve do kraja 2013. godine, koristeći ga po svom ličnom nahođenju, dakle punih pet godina. Niko nije znao ni šta radi ni kuda se kreće automobilom, jer ne postoje nikakve pisane naredbe. Automobil dobija iz meni nepoznatih razloga, dakle poznatih samo njemu i tadašnjem policijskom komesaru koji je kasnije uhapšen u velikoj SIPI-noj akciji „Kastel“ – da li je to nagrada od koga i zašto?
–    I dok Abdijanović govori o mojim rodbinskim vezama, tj.nepotizmu kojeg ja navodno provodim u MUP-u USK-a, napominjem da su upravo on i bivši komesar u bliskoj tazbinskoj vezi. Pored toga, u periodu od tri mjeseca, u vrijeme baš tog komesara, Abdijanović je dva puta činovan. Najprije je redovno činovan u „mlađeg inspektora“, a tri mjeseca poslije vanredno unapređen u čin „inspektora“, mimo zakonom propisanih procedura i uslova, što je apsolutno dokazivo i što mogu dokumentovati zainteresovanim tužiocima. ZANIMLJIVO JE SLIJEDEĆE: NAKON SMJENE EKIPE KOJOJ SAM BIO NA ČELU, A OTKRILI SMO U TODOROVSKOJ SLAPNICI HALU ZA KONTROLISANI UZGOJ SKANKA, ZA KOJU ĆE SE NAKNADNO ISPOSTAVITI DA JE USTVARI KONTROLISAO TADAŠNJI KOMESAR ZA ŠTO JE I OSUĐEN, SVE ISTRAGE PRESTAJU. Tek narednih godina druge policijske agencije 2009 i 2010. godina, (SIPA) će otkriti hale za kontrolisani uzgoj skanka u Založju, Jezerskom i Gati. Naglašavam, da dvije od tri  hale su otkrili pripadnici SIPA-e. Jednu u Gati otkrio je MUP USK, tačnije pripadnici  Jednice za podršku. Na žalost, zbog neprofesionalnih rukovodilačkih odluka tadašnjeg vrha MUP-a, sav zatačeni inventar, odnosno droga je nestala i prije nego što je uviđaj napravljen.  
–    Abdijanović tvrdi da se u mom drugom mandatu policijskog komesara, pa i u prvom nije hapsilo, te da nisu otkrivani tokovi proizvodnje i prodaje narkotičkih sredstava. Tačnije, da se to radilo u kratkom periodu od aprila do oktobra 2018. I opet, Abdijanović ne govori istinu jer spomenut ću samo neke od većih istraga koje su završile hapšenjem, a sa ulica smaknute ogromne količine droge i prodavači iste. To su BURE 1, akcija koju smo sproveli 2020. i zaplijenili 53 kg skanka, BURE 2-proveli 2021., a zaplijenili 10 kg skanka, Transporter 2021 provedeno u naselju Prošići, a zaplijenili 1,300 g. heroina, 468 g. kokaina, 620 g. Spid i veću količinu novca, vatrenog oružja i vojne opreme. Od dva lica iz Trebinja, a na području Bihaća, zapljenili 5 kg skanka, a kod jednog lica 2021.godine, uz hapšenje, zaplijenili smo 3 kg skanka. Također naglašavam da smo zajedno sa Kantonalnim tužilaštvom USK-a i policijskom agencijom SIP-a zadokumentovali krivično djelo iz čl.238 KZ F BiH, uposleniku Uprave policije MUP USK-a u toku 2021. godine. U realizaciji navedenog slučaja bio sam direktno uključen zajedno sa postupajućom tužiteljicom Kantonalnog tužilaštva USK-a. U nizu akcija iz 2019. godine također smo hapsili počinitelje, a zaplijenili kokaina, heroina, te skanka 1,6 kg, otkrili plantažu kanabisa od 111 stabljika. To su samo neke od istraga ovog MUP-a koje su rezultirale hapšenjima i zapljenama u navedenom periodu.
Jedan od također značajnih rezultata rada ove policije i Tužilaštva USK, odnosno postupajuće tužiteljice je i akcija „Escobar“ iz 2021. godine. Mjesecima smo opservirali i pripremali hapšenje organizovane kriminalne grupe. Osim planiranog izuzimanja oko 5000 stabljika kanabisa, u našim planovima je bilo predviđeno i izuzimanje velikog broja komada različitog oružja, ali i pasoša i ostalih predmeta koji se mogu dovesti u vezi sa izvršenjem krivičnog djela. Ni do danas nije jasno kako je akcija koju je MUP USK trebao provesti u ponedjeljak, ipak provedena u nedjelju od strane Granične policije. Tada nije izuzeto oružje, kao ni mnogi drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela, a koji su zadokumentovani od strane MUP-a USK.
Što se tiče 37 disciplinskih postupaka protiv Abdijanović Mirhada, on je sankcionisan u skladu sa važećim Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti policijskih službenika MUP-a  USK-a, u četiri disciplinska postupka sa izrečenim minimalnim sankcijama. Sankcije se odnose na teže povrede službene dužnosti između ostalog, jer je u toku provođenje akcije „Registrator“ osumnjičenom licu lišenom slobode omogućio direktni fizički kontakt sa trećim licem suprotno odredbama zakona o krivičnom postupku o čemu je upoznato i Kantonalno tužilaštvo USK.  Također zbog teže povrede službene dužnosti jer je kamermanu RTV Sana, nezakonito odnosno bez odobrenja rukovodioca organa, omogućio unošenje audio i video opreme u prostorije Ministarstva unutrašnjih poslova koje je prema zakonu o Zaštiti tajnih podataka sigurnosno područje. Sankcionisan je zbog teže povrede službene dužnosti jer je u svojstvu policijskog službenika na poziciji pomoćnika komandira PS Cazin, u saobraćaju zatečen da upravlja neregistriranim vozilom. I sankcionisan je za težu povredu službene dužnosti jer je kao vođa smjene PS Bihać, propustio blagovremeno obavjestiti dežurnog istražitelja PS Bihać o zaprimljenoj prijavi izvršenja krivičnog djela, a time onemogućio blagovremeno obavještavanje dežurnog tužioca i poduzimanje operativnih mjera i radnji u cilju dokumentovanja navedenog krivičnog djela. Kasnije će se ispostaviti da je prijavljeni izvršioc član porodice njegovog prijatelja.Također moram naglasiti da isti nije sankcionisan za težu povredu službene dužnosti  „zloupotrebu bolovanja“, kada je utvrđeno da je za vrijeme bolovanja u nekoliko navrata napuštao teritotiju  BiH, ne u svrhu liječenja a za ovu povredu službene dužnosti se prema važećem Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti izriče disciplinska sankcija „prekid radnog odnosa“.
Kad su u pitanju navodi gdje se spominju ŠPD USK, a u vezi  akcije „Koverta“ moram naglasiti da je navedena akcija započeta i vođena kad sam ja bio na poziciji načelnika Prve policijske uprave, a Uprava policije po navedenoj akciji kao agencija nije poduzimala niti jednu operativnu mjeru i radnju nego je to radila druga policijska agencija, SIP-a. Javnosti je poznato protiv koga se vodi krivični postupak za odavanje službene tajne iz predmeta „Koverta“.
   Omalovažavanje i blaćenje svih ostalih policijskih službenika takođe imaju za cilj ocrniti, podcijeniti, kriminalizirati  te stvoriti krivu sliku kod percepcije građana  o upravi policije što u konačnici znači nepovjerenje, a sebe prikazati kao žrtvu.
    O njegovom profesionalizmu i apolitičnosti, što je uprava policije u svakom pogledu, govori i naprijed navedeni podatak da se isti brzo uvrstio na listu jedne od političkih partija.
Na kraju napominjem da smo sve navode koje je iznio bivši uposlenik Abdijanović Mirhad, dostavili Kantonalnom tužilaštvu USK-a Bihać, na znanje i nadležno postupanje – kaže se u saopćenju Muje Koričića, Policijskog komesara USK.

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo