MARKETING

Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Dan ašure

Muslimani širom svijeta danas obilježavaju Dan ašure, karakterističan po istoimenom slatkom jelu, a simbol je zajedništva i dijeljenja dobra među ljudima.

Dan ašure prema islamskoj tradiciji obilježava se svake godine 10. dana mjeseca muharrema prema hidžretskom kalendaru.

Prema predaji, Dan ašure je dan kada je poslanik Musa a.s. s Izraelcima prošao kroz Crveno more te je poslanik Nuh a.s. završio plovidbu svojom arkom nakon velikog potopa.

Poslanik Nuh je nakon izlaska s barke pripremio jelo za sve ljude na barci, a poslanik Muhammed a.s. je kazao da ko opskrbi svoju porodicu na Dan ašure, da će i njega Allah opskrbiti tokom čitave godine.

Za Dan ašure priprema se istoimeno jelo koje može sadržavati od 7 do 77 namirnica, a običaj je da se podijeli komšijama i rodbini.

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo