MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Na prostoru nekadašnje države živi tri miliona ljudi manje: Kako se topi bivša Jugoslavija

Prema popisu stanovništva iz 1991. godine, bivša Jugoslavija imala je 23 miliona i 500 hiljada stanovnika. Poređenja radi, Kraljevina Jugoslavija 1931. imala je 14 miliona stanovnika. Drugim riječima, u nešto više od pola stoljeća stanovništvo Jugoslavije povećalo se za jednu trećinu, a uračunajte u tu cifru i ogroman broj poginulih u Drugom svjetskom ratu te emigranata poslije njega.

Danas, 30 godina nakon raspada bivše Jugoslavije, prema procjenama, teritorija bivše države ima 20,3 miliona stanovnika, više od 3 miliona manje nego 1991. godine, što je gotovo cijela jedna Bosna i Hercegovina.

Najveći pad u ovom periodu imala je Bosna i Hercegovina. Prema popisu iz 1991., BiH je imala 4,36 miliona stanovnika. Danas, prema procjeni Svjetske banke, broj stanovnika iznosi 3,2 miliona. Ipak, postoje i mnogo pesimističnije procjene koje govore da u BiH ima oko 2,7 miliona ljudi.

Prema popisu iz 1991., Hrvatska je imala 4,8 miliona stanovnika. Prema procjenama za 2020., ta brojka je 3,9 miliona. Kosovo je s 1,9 palo na 1,7 miliona, Sjeverna Makedonija stagnira na 2 miliona, a Crna Gora je neznatno “porasla”, sa 615 na 620 hiljada stanovnika. Kada je riječ o Srbiji, njen broj stanovnika bez Kosova 1991. iznosio je 7,8 miliona. Danas je to 6,9 miliona. Jedini rast ima Slovenija, koja u odnosu na 1,9 miliona iz 1991. danas, prema procjenama, ima 2,1 milion stanovnika. Ovaj podatak ne treba da čudi ako se uzme u obzir da jedino Slovenija ima standard i ekonomiju koji se mogu mjeriti s prosjekom Evropske unije.

Demografski trend

Sličan demografski trend prati i gradove bivše države. Tako je, primjerice, prema popisu iz 1991., Zagreb imao 933.914, a na posljednjem popisu iz 2011. 790.017, odnosno više od 140 hiljada manje ljudi. Split je 1991. godine imao 250 hiljada stanovnika, 2011. – 178 hiljada. Šire područje današnjeg Sarajeva je 1991. godine imalo 492 hiljade stanovnika. Prema popisu iz 2013., na tom području živi oko 420 hiljada ljudi. Tuzla je, prema popisu iz 2013., imala 110 hiljada stanovnika, a 1991. 130 hiljada.

Stanovništvo Beograda, s druge strane, stagnira. Na popisu iz 1991. ovaj grad je imao milion i 133 hiljade stanovnika, a na popisu 2021. milion i 197 hiljada, dakle neznatan rast.

Od glavnih republičkih gradova, jedino rapidan rast bilježi Skoplje, koje u odnosu na 444 hiljade, koliko je brojalo 1991., danas već ima 668.518 stanovnika. Također, neznatan rast zabilježila je i Ljubljana, sa 258.873 na 295.504.

BiH na 1,5 miliona

Analiza stanja stanovništva i projekcija stanovništva u Bosni i Hercegovini pokazali su da bi do 2070. godine broj stanovništva BiH mogao pasti na 1,5 miliona. Na njima su radili Ambasada Švedske, Populacijski fond Ujedinjenih naroda (UNFPA), entitetske i državna institucija za statistiku.

avaz.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa