MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Nudžejma iz Velike Kladuše u Briselu predstavlja Bosnu i Hercegovinu

Devetnaestogodišnja Nudžejma Karajić iz Velike Kladuše sredinom ove godine dobila je poziv od Fondacije Boris Divković da učestvuje kao polaznica treće generacije Akademije Građanske platforme za mlade liberalne aktiviste. Na akademiji učestvuju učesnici/učesnice iz zemalja Zapadnog Balkana.

Prvi modul akademije je realizovan u junu 2022. u Sarajevu, a zadatak na prvom modulu bio je fokusiranje problema i prijedlog rješenja.

Nudžejma je skupa sa kolegom Lukom iz Crne Gore radila na rješavanju problema kojeg dijele ove dvije zemlje – BiH i Crna Gora. Problem jeste korupcija i u Briselu, na drugom modulu, prezentuju njihov prijedlog rješenja tačnije antikorupcijski mehanizam.

Pored toga, učesnici su imali priliku posjetiti Evropski parlament u Briselu i razgovarati sa članovima Evropskog parlamenta.

Fokus akademije je na sticanju znanja o liberalnom političkom aktivizmu sa posebnim fokusom na vrijednosti, misiju i viziju EU.

Učesnici/učesnice su razgovarali s članovima Evropskog parlamenta o putu BiH, Srbije, Crne Gore u Evropsku uniju. Članovi Evropskog parlamenta su naglasili da imaju optimističan stav prema navedenim državama s obzirom na ideje i kapacitete mladih ljudi koji ih predstavljaju.

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa