MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Od 1. juna počeo upis elektronskih certifikata u lične karte građana

Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) je od 1. juna ove godine konačno započela upisivanje elektronskih certifikata za digitalno predstavljanje u lične karte građana Bosne i Hercegovine.

Ovaj korak predstavlja značajan napredak u modernizaciji ličnih dokumenata u našoj zemlji i pruža brojne pogodnosti građanima.

Zakonska regulativa koja propisuje upisivanje elektronskih certifikata u lične karte postoji još od 2012. godine. Nažalost, proteklih 12 godina građani su posjedovali lične karte sa čipom, ali bez upisanih elektronskih certifikata.

Naime, IDDEEA BiH je Zakonom o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine definisana kao certifikovano tijelo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda, a i Zakonom o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine zadužena je za elektronske certifikate i elektronske potpise u oblasti identifikacionih dokumenata. Upisivanje elektronskih certifikata omogućava građanima Bosne i Hercegovine da se usklade sa standardima Evropske unije u oblasti digitalne identifikacije.

Ovo je važan korak ka integraciji Bosne i Hercegovine u evropske tokove i omogućava lakšu razmjenu informacija sa drugim državama članicama EU. Ovim aktivnostima IDDEEA BiH također doprinosi ispunjenju cilja 7 EU Digitalne strategije u pogledu unapređenja usluga e-uprave.

Naime, IDDEEA BiH je Zakonom o elektronskom potpisu Bosne i Hercegovine definisana kao certifikovano tijelo za izdavanje kvalifikovanih elektronskih potvrda, a i Zakonom o Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine zadužena je za elektronske certifikate i elektronske potpise u oblasti identifikacionih dokumenata. Upisivanje elektronskih certifikata omogućava građanima Bosne i Hercegovine da se usklade sa standardima Evropske unije u oblasti digitalne identifikacije.

Ovo je važan korak ka integraciji Bosne i Hercegovine u evropske tokove i omogućava lakšu razmjenu informacija sa drugim državama članicama EU. Ovim aktivnostima IDDEEA BiH također doprinosi ispunjenju cilja 7 EU Digitalne strategije u pogledu unapređenja usluga e-uprave.

Uvođenje elektronskih certifikata u lične karte predstavlja veliki korak naprijed za Bosnu i Hercegovinu, doprinoseći ispunjenju i nekih od ciljeva UN-ovih Održivih razvojnih ciljeva (SDG 1 i SDG9) koji se odnose na dostupnost savremenih identifikacionih dokumenata i na inovacije I infrastrukturu. Ovo će olakšati mnoge administrativne procese, omogućiti brži i sigurniji pristup različitim uslugama i povećati ukupnu efikasnost javne uprave. Građani će moći koristiti svoje lične karte na način koji je u skladu sa savremenim digitalnim standardima, što će poboljšati kvalitet života i unaprijediti poslovne prilike, saopćeno je iz IDDEEA-e. 

Izvor: R SARAJEVO

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa