MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Održana javna rasprava o nactu Zakona o porijeklu imovine

Naša stranka Velika Kladuša sinoć je u kancelariji   Kladuša je naša održala  Javnu raspravu na temu “Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskog kantona”. Prisutni su iznijeli svoje stavove i mišljenja o navedenom nacrtu Zakona te  kako naći najbolje rješenje da se sprovede na našem kantonu.

U narednom periodu planiraju organizovati još sličnih javnih rasprava u cilju promovisanja ovog zakona.

Ovaj Zakon obavezuje nosioce javnih funkcija (skupštinske zastupnike, vijećnike, premijera, ministara, grado/načelnike, direktore, zamjenike, savjetnike, članove upravnih i nadzornih odbora u javnim institucijama) da prijave imovinu, prihode, porijeklo i promjene imovine.

Zakonom se podiže nivo transparentnosti i javne kontrole nosioca javnih funkcija, kao i prava građana da budu upoznati s njihovim ponašanjem.

Nadalje, kao jedan od razloga za donošenje ovog zakona je i obaveza proistekla iz međunarodnih konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, a to je Konvencija o borbi protiv korupcije (“Službeni glasnik BiH”-Međunarodnih ugovori, broj 5/06).

Berina Hušidić/Trend radio

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa