Opštine u slivu Une dosljedne u borbi protiv odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori

Opštine u slivu Une biće dosljedne u borbi protiv odlaganja nuklearnog otpada na lokalitetu Trgovske gore, u susjednoj Hrvatskoj, poručeno je na današnjem sastanku u Bihaću predstavnika relevantnih institucija i timova Bosne i Hercegovine sa predstavnicima vlasti Unsko-sanskog kantona.

Na radnom sastanku predstavljene su informacije o aktivnostima Koordinacionog tijela za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problemom odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori i Ekspertskog tima BiH, te dogovorene dalje aktivnosti, saopšteno je iz Vlade Unsko-sanskog kantona.

Prijedlog predstavnika Ekspertskog tima Bosne i Hercegvine je da u predstojećem periodu značajnu ulogu u ovom procesu treba da ima Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, a kantonalna Vlada će podržati projekat kadrovskog usavršavanja i opremanja za potrebe naučnog istraživanja uticaja na životnu sredinu. 

Radnom sastanku, koji je sazvalo Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Unsko-sanskog kantona, uz predstavnike kantona predvođene premijerom Mustafom Ružnićem, učestvovali su predstavnici Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH, te državnog Koordinacionog tijela i Ekspertskog tima za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa problemom odlaganja nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. 

Hrvatska planira da radioaktivni otpad iz Nuklearne elektrane “Krško”, kao i postojeći institucionalni otpad, odlaže u opštini Dvor, na granici sa BiH.

Nadležne institucije na svim nivoima vlasti u BiH imaju jednoglasan stav o neprihvatljivosti odlaganja radioaktivnog otpada u neposrednoj blizini granice, jer bi time bilo ugroženo zdravlje stanovnika u 13 opština u Republici Srpskoj i Federaciji BiH u slivu rijeke Une, kao i životna sredina.

IZVOR: BHRT

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo