MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Oštre poruke vijećnika prema načelniku koji nastavlja da ih ignoriše

Informacija o stanju i dešavanjima na području općine Velika Kladuša je tačka dnevnog reda o kojoj se najviše raspravljalo na posljednjoj sjednici Općinskog vijeća. Uvodnu riječ o informaciji dala je predsjedavajuća Bisenija Mušedinović, koja je hronološki iznijela sve radnje koje su se proteklih osam mjeseci dešavale na relaciji Općinsko vijeće-Općinski načelnik. Nakon predsjedavajuće za riječ su se javljali vijećnici koji su vrlo oštro okaraktezirali ponašanje načelnika. Tako su se iznijele poznate konstatacije da je načelnik “privatizirao općinu”, da je općina “oaza bahatosti”, da se sve ovo dešava zbog toga što je formirana nova većina a da načelnik i Laburistička stranka nikako ne mogu prihvatiti takvu činjenicu. Vijećnici većine ponavljali su konstatacije da su sve radnje koje su do sada uradili urađene u skladu sa zakonom, a da je potvrda svega toga u tumačenja i rješenja nadležnih ministarstava i potvrđivanje optužnice protiv aktuelnog načelnika.
Na kraju same rasprave za riječ se javio i komandir Policijske stanice Jasmin Aldžić, koji je govorio o radnjama koje je policija poduzela u proteklom periodu, a koje se odnose na aktuelnu situaciju sa prijavama policiji od strane zakonodavne i izvršne vlasti. Vijećnici su usvojili četiri zaključka koje se tiču ovog dokumenta a jedan je da se ovaj dokument dostavi OHR-u, Uredu EU, CIK-u. Treba napomenuti da su vijećnici na sjednici postavili nekoliko konstruktivnih vijećnićkih pitanja i da je upućeno nekoliko inicijativa, a sve ovo će ostati mrtvo slovo na papiru jer je gotovo sigurno da na njih niko neće odgovoriti iz općinske administracije.
Ne treba napominjati da se za ulazak u vijećnicu i ovaj put koristila bušilica ili u narodu popularna “burgija”.


Sada je gotovo sigurno da će se ova trakavica između Općinskog vijeća i Općinskog načelnika nastaviti sve do izbora u narednoj godini, a to će značiti i godinu dana dodatnog mrcvarenja građana koji su sve više umorni od silnih prepucavanja i međusobnih optuživanja.
Svakom ko iole prati politiku bilo je jasno da će aktuelni načelnik i Laburistička stranka učiniti sve da onemogući djelovanje novoformirane većine, pa čak kršeći zakone, statute i ostale propise. Ono što je evidentno jeste da se ni aktuelna većina nije najbolje snašla u svemu ovome, jer je bilo iluzorno očekivati da će neko “narediti” načelniku kako se treba odnositi prema OV ili još gore da će on prihvatiti demokratsku većinu i sarađivati za dobrobit lokalne zajednice. Sve ovo vrijeme aktuelni načelnik kao da poručuje vijećnicima; DOK SAM JA NA OVOM MJESTU, TAJ FILM NEĆETE GLEDATI.
Čekajući da nadležni sudovi, tužilaštva, ministarstva odluče o nečemu, Velika Kladuša sve više liči na kasabu koja ne interesira nikoga.

M. Sarajlija

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa