MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Predstavnički dom PFBiH usvojio federalni budžet

Zastupnici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH usvojili su danas na zasjedanju u Sarajevu Budžet Federacije za 2020. godinu.

Budžet ne može stupiti na snagu dok ga u istom tekstu ne odobri i Dom naroda čija sjednica je zakazana za sutra.

Nakon što je predsjedavajući Mirsad Zaimović za januar najavio tri sjednice, od kojih će dvije biti posvećene tematski energetici i zdravstvu, a treća će biti redovna, zasjedanje je okončano.

Prethodno je Vlada Federacije BiH prihvatila amandmane SDA, SBB-a, DF-a i GS -a na budžet, dok je amandmane koje su podnijeli zastupnici SDP-a, Naše stranke i Nezavisnog bloka odbila.

Mišljenje Vlade o uloženim amandmanima dostavljeno je tokom sjednice, nakon što je na početku zasjedanja data jednosatna pauza kako bi se oni analizirali.

Usvojeni zakoni koju uređuju prelazak penzionog fonda na budžet

Prethodno je Predstavnički dom većinom glasova usvojio predložene izmjene tri zakona koji se tim izmjenama usklađuju sa uvođenjem Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u idućoj fiskalnoj godini u status budžetskog korisnika.

To su izmjene Zakona o trezoru i Zakona o doprinosima, ali i Zakona o budžetima FBiH. Izmjene trećeg akta propisuju još i finansijsko rješenje za Grad Mostar. Budući da Mostar nema izabrano Gradsko vijeće, izmjene Zakona o budžetima daju ovlašćenje gradonačelniku da uz suglasnost načelnika za finansije, donese gradski budžet za 2020. umjesto Vijeća kako u tom gradu ne bi stali finansijski tokovi. Proglašenje budžeta, gradonačelniku nalaže i odgovornost za njegovu primjenu.

Federalni budžet za narednu godinu iznosi 4.954.392.401 KM. U odnosu na važeći veći je za 83,0 posto ili 2,25 milijardi KM.

Osnovni razlog uvećanja je integracija Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje u budžet FBiH, čiji finansijski plan za 2020. godinu iznosi oko 2,4 milijarde KM.

To podrazumijeva da će prihodi od uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su prihodi ovoga zavoda, od 1. januara biti sastavni dio budžeta Federacije i uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje će se vršiti na Jedinstveni račun Trezora Federacije BiH.

Izvor: bhrt

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa