MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Predstavnički dom PS BiH danas raspravlja o prijedlogu zakona o Vrhovnom sudu

Sedamnaesta sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH zakazana je za utorak, 2. april, s početkom u 12 sati.

Na dnevnom redu se nalazi prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine čiji je predlagač Denis Zvizdić.

Također, zastupnici će raspravljati i o prijedlogu zakona o dopuni Zakona o strancima, čiji je predlagač zastupnik Nihad Omerović, kao i Nacrt strateškog plana ruralnog razvoja Bosne i Hercegovine za period od 2023. do 2027. godine.

Na dnevnom redu će se naći Poslanička inicijativa Rejhane Dervišević, Saše Magazinovića, Ermine Salkičević-Dizdarević, Albina Muslića i Jasmina Imamovića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH zadužuje Vijeće ministara BiH da, u saradnji s nadležnim ministarstvom, omogući uplatu administrativnih taksi putem veb-servisa/aplikacije na račun Ministarstva finansija i trezora BiH.

Nakon toga će se govoriti i o inicijativi Denisa Zvizdića kojom Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH traži od Vlade Federacije BiH, Vlade RS i Vlade Brčko distrikta BiH da, u roku od 60 dana od usvajanja ove inicijative, pripreme izmjene entitetskih krivičnih zakona i Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH kojim će se kao posebno krivično djelo definirati “obijesna vožnja u drumskom saobraćaju”.

Predstavnički dom će razmotriti prijedlog odluke o imenovanju Vijeća Regulatorne agencije za komunikacije BiH, kao i prijedlog zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine BiH za provođenje procedure za izbor sedam članova Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta.

Na kraju dnevnog reda je i davanje saglasnosti za ratifikaciju Međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u programu “Građani, jednakost, prava i vrijednosti”.

Izvor: R SARAJEVO

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa