MARKETING

Predstavnički dom PSBiH o obaveznom ljekarskom pregledu za bh.zvaničnike

U Sarajevu je za danas zakazana sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na kojoj bi, između ostalog, trebalo da bude razmatrana inicijativa poslanika Saše Magazinovića o uvođenju obaveznog ljekarskog pregleda za izabrane i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine. 

Inicijativom, koja podrazumijeva posebno testiranje mentalno-psihološke sposobnosti za obavljanje javnih funkcija, kao i testiranje na psihoaktivne supstance, Vijeće ministara BiH bilo bi zaduženo da u roku od tri mjeseca u parlamentarnu proceduru dostavi odgovarajuće zakonsko rješenje.

Takođe, poslanici bi trebalo da razmatraju inicijativu poslanika Damira Arnauta kojom se Ministarstvu civilnih poslova BiH nalaže da u roku od 14 dana od dana usvajanja ove inicijative uspostavi postupak i otpočne proces izdavanja jedinstvenih COVID-19 certifikata s QR kodom, s ciljem njihovog korištenja van Bosne i Hercegovine.

Certifikate bi izdavalo samo Ministarstvo, na osnovu potvrda o vakcinisanju/prebolovanom COVID-u, pribavljenim od nadležnih entitetskih, kantonalnih i organa Brčko Distrikta, odnosno potvrda navedenih nadležnih organa koje građani sami dostave Ministarstvu, te kreiranjem i dostavljanjem navedenim nadležnim organima jedinstvenog obrasca za izdavanje takvih certifikata.

Poslanici bi trebalo da razmotre i tri inicijative poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije. Prvim dvjema se Vijeću ministara BiH nalaže da u roku od 30 dana usvoji Strategiju za borbu protiv korupcije za period 2020-2024. i Akcioni plan za provođenje te Strategije kao i da u roku od 30 dana u zakonodavnu proceduru dostavi Zakon o državnoj imovini. 

Trećom inicijativom Vijeću ministara BiH se nalaže da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka s novousvojenim propisima Evropske unije.

Na dnevnom redu su i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini i Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini.

Izvor:BHRT

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo