MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Prihvaćen prijedlog da se umjesto Vučjaka kod Bihaća gradi novi kamp za migrante

Gradsko vijeće Grada Bihaća dalo je na jučerašnjoj sjednici saglasnost na lokaciju Lipa kao jedinu u vlasništvu Grada Bihaća za formiranje privremenog prihvatnog centra za migrante.
U zaključku nakon sjednice poručeno je da Grad Bihać u svom vlasništvu ne posjeduje objekte van urbanog područja koji bi mogli poslužiti za smještaj migranata i izbjeglica, a ukoliko dođe do formiranja privremenog prihvatnog centra na lokaciji Lipa (parcele Ljiljkova Draga i Kućište), uslov je da on bude izgrađen u skladu sa međunarodnim humanitarnim i ekološkim standardima, odnosno sa svim potrebnim servisima i da ga u potpunosti finansira Evropska unija.
Lipa se nalazi između Bihaća i Bosanskog Petrovca.
I gradske i kantonalne vlasti žele da se migranti izmjeste van naseljenih područja, a ugovori sa Birom i Miralom ističu 15. novembra.
Gradsko vijeće od Vijeća ministara i Ministarstva sigurnosti BiH zahtijeva da hitno realizuje zaključke iz Brisela donesene u julu 2019. godine na sastanku s predstavnicima EU, odnosno da uspostavi minimalno još jednu lokaciju na migrantskoj ruti u BiH van Unsko-sanskog kantona, da uspostavi efikasnu koordinaciju svih organa i tijela učesnika u procesu migracija kroz BiH te da donese Strategiju upravljanja procesom migracija kroz BiH u cilju smanjenja pritiska na Grad Bihać.
Poslovna zgrada bivše tvornice Bira ne posjeduje nikakvu saglasnost Gradskog vijeća niti gradonačelnika da služi kao prihvatni centar za migrante i izbjeglice, naglasili su na današnjoj sjednici. S tim u vezi, Grad Bihać ostaje pri zahtjevu da se migranti i izbjeglice iz tog privremenog centra izmjeste van naseljenog područja grada, odnosno da se taj centar zatvori.

Njihov stav je da lokacija Vučjak, za koju je ranije data saglasnost, ostane lokacija za privremeni smještaj migranata do formiranja novog prihvatnog centra van urbanog područja Bihaća, odnosno van USK.
Od MUP-a USK i policije zahtijevaju veće prisustvo policije na ključnim lokacijama u centru Bihaća i oko privremenih centara gdje je povećan broj migranata, kao i nastavak aktivnosti na smanjenju pritiska ilegalnih migranata na grad Bihać i na kontrole ilegalnih smještaja.

Od nadležne kantonalne inspekcije zatražili su pojačan inspekcijski nadzor i pečaćenje privatnih objekata koji se iznajmljuju osobama u ilegalnom statusu, a od Vlade USK analitički prikaz i izvještaj utroška novca za svaku instituciju i ustanovu kojoj su raspoređena sredstva za ublažavanje posljedica migrantske krize od Vlade FBiH na osnovu tekućeg granta od višeg nivoa vlasti.

Bišćani od Vlade FBiH zahtijevaju da putem nadležnih ministarstava i institucija osigura policijsku i inspekcijsku terensku kontrolu na lokacijama željezničkih i autobuskih stanica, taksi stajališta i slično, a u cilju legitimacije stranaca, utvrđivanja zakonitosti njihovog boravka u BiH i potpunog sprečavanja prevoza osoba bez dokumenata i identiteta talgo vozom, odnosno željezničkim saobraćajem bez Bihaća i USK.

Od Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH još jednom je zatraženo da posjete Bihać i aktivno se uključe u rješavanje problema upravljanja migrantskom krizom i jačanja istočne granice BiH.

Na Delegaciju EU i Ured specijalnog predstavnika EU apeluju da ozbiljno pristupe problemu ilegalnog vraćanja migranata i izbjeglica zatečenih na teritoriji Republike Hrvatske u Bihać i kršenju Europskih konvencija o ljudskim pravima.

Gradsko vijeće Bihać traži od Vlade FBiH i Vijeća ministara BiH da se u svojim budžetima za narednu godinu planiraju sredstva za posebne rashodovne potrebe i saniranje ekonomskih i infrastrukturnih šteta koje Grad Bihać trpi zbog posljedica migrantske krize.

Gradsko vijeće Bihać apelira svim kantonima koji putem Zakona o raspodjeli javnih prihoda FBiH preko povlaštenih pondera ostvaruju prihode na račun Unsko-sanskog kantona na solidarnost, odnosno da dio tih sredstava vrate USK i Gradu Bihaću zbog posebnih rashodovnih potreba nastalih zbog migrantske krize, naveli su u saopćenju za javnost.

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa