MARKETING

Sindikat zdravstvenih radnika FBiH zbog nerada pred brisanjem iz registra

Sindikat zdravstvenih radnika FBiH u koji je uključena većina zdravstvenih radnika iz većeg bh. entiteta je pred brisanjem iz registra u Ministarstvu pravde FBiH zbog neodržavanja skupštine više od tri godine.Da je stanje po pitanju legalnog djelovanja navedene sindikalne organizacije ozbiljno i zabrinjavajuće za naš portal je potvrdio predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona Dalibor Vuković, koji je i član Sindikata zdravstvenih radnika u FBiH.

On je od Ministarstva pravde Federacije BiH zatražio inspekcijski nadzor nad zakonitošću rada Sindikata zdravstvenih radnika u Federaciji Bosne i Hercegovini, navodeći kako već tri godine i četiri mjeseca nije održao ni jednu izvještajnu skupštinu, zbog čega je po zakonu već trebao biti izbrisan iz registra udruženja u FBiH.

“Po zakonu svako udruženje mora jednom godišnje održati izvještajnu skupštinu, a ako prođe dvostruko više vremena od vremena kad je trebala biti održana skupština, kako zakon navodi takvo udruženje se briše iz registra. S obzirom na to da su prošle tri godine i četiri mjeseca po zakonu Sindikat zdravstvenih radnika Federacije BiH više ne bi trebao ni postojati i njegovo djelovanje je time ilegalno”, kaže Vuković za Klix.ba.

Katastrofalno je kako navodi da je zadnja skupština održana 20.12.2018 . godine kada je za predsjednika izabran Zijad Latifović i da on od svog imenovanja nikada nije sazvao Skupštinu podnošenja Izvještaja, te da je to pravdao pandemijom koronavirusa iako su se održavale sjednice čak i Federalnog i državnog parlamenta redovno.

“Predsjednik udruženja namjerno ni do danas nije održao Skupštinu iz svojih ličnih interesa”, tvrdi Vuković navodeći kako je među ostalim i zahtjev za njegovu smjenu sindikata iz HNK.

Nedopustivo je kako navodi Vuković da nije inicirao niti sazvao sjednicu Skupštine iako je kao predsjednik Udruženja odgovoran za zakonit rad Udruženja, čime je doveo u nezgodan položaj sve svoje članove, odnosno zdravstvene radnike u cijeloj Federaciji BiH.

“Nezavisni strukovni sindikat radnika zaposlenih u zdravstvu HNK Mostar kao Kantonalna organizacija je jedna od podružnica Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Federacije BiH i kao takvi smo direktno zainteresirani za Zakonit rad našeg krovnog Udruženja”, naglasio je Vuković.

Kako je od dana održavanja posljednje Skupštine udruženja proteklo više od tri godine i četiri mjeseca, kako objašnjava, što je više od vremena nakon kojeg se smatra da je Udruženje prestalo sa radom, bilo je logično da podnese Zahtjeva u skladu sa Zakona o udruženjima i fondacijama za nadzor nad zakonitošću rada tog Udruženja od Ministarstva pravde Federacije BiH i zatraži javno iznošenje rezultata postupanja i mjera koje poduzmu iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom.

“Na potezu je ministar pravde Federacije Bosne i Hercegovine Mato Jozić”, poručio je Vuković u ime sindikata zdravstvenih radnika Hercegovačko-neretvanskog kantona iz Mostara.

Izvor:Klix.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo