Skupština Kantona Sarajevo danas raspravlja o pružanju pomoći povratnicima u Srebrenici

Prijedlog Zakona o posebnim programima Kantona Sarajevo za memorijalizaciju genocida, podršku povratku i razvoju Srebrenice, pomoći žrtvama i porodicama žrtava genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a “Srebrenica, bit će razmatran danas na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

Na dnevnom redu su i dopune Zakona o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u KS, Prijedlog zakona o Kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantona Sarajevo te Nacrt zakona o visokom obrazovanju. 

Zastupnici će razmatrati i nekoliko nacrta zakona, među kojima su zakoni o komunalnoj policiji KS, o dopuni Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u ‘Službenim novinama Kantona Sarajevo”, o izmjenama i dopunama Zakona o turizmu, o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH, o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u Kantonu Sarajevo te o uvjetima koje treba ispunjavati kantonalna bolnica.

Također će se raspravljati i o Prijedlogu programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2022. godinu, Prijedlogu poslovnika Skupštine, kao i Prijedlogu odluke o davanju saglasnosti na Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2021. godinu.

Izvor:klix.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo