MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Svečano promovisana monografija “Dr. Husein Džanić-prvi doktor nauka sa područja Velike Kladuše”

U prepunom holu Prve srednje škole “Dr.Husein Džanić” u Velikoj Kladuši održana je promocija knjige “Monografija Dr.Husein Džanić-Prvi doktor nauka sa područja Velike Kladuše”. Promocija ove knjige je jedan on najznačanijih događaja u Velikoj Kladuši koji odaje počast prvom doktoru nauka iz Velike Kladuše i služi kao svjedočanstvo o akademskim postignućima jednog čovjeka iz naroda.

Monografija je nastala kao inicijativa Esada Šabanagića i Rame Hirkića, te je u njenoj izradi učestvavao tim od 15 ljudi koji su svako iz svojih domena dali doprinos pri stvaranju ovog djela čije je stvaranje trajalo punih godinu dana. Knjiga je nastala 30 godina nakon smrti dr. Huseina Džanića i za ovih 30 godina pamtila ga je samo njegova porodica i Prva srednja škola “Dr.Husein Džanić” koja 24 godine nosi njegovo ime u svom nazivu.

Promociji je prisustvovao veliki broj građana Velike Kladuše, među kojima i uža porodica Dr. Huseina Džanića. Prisutnima se obratila i njegova sestra Harbaš Džemila, pozdravivši prisutne i zahvalivši se na sjećanju na njenog brata.

Dr. Husein Džanić rođen je u Maloj Kladuši 1933.godine. Bio je hemičar i doktorirao je 1974.godine, imao je preko 40 naučnih djela. Osnovao je prvu laboratoriju u Velikoj Kladuši, te kroz svoj akademski rad ostavio bogato naslijeđe budućim generacijama.

Doc. dr. Almira Džanić je jedna od lektorica i promotorica ovog djela, te je iz aspekta lingvistike govorila kako izvorno tekstovi dr.Džanića čuvaju izvorni bosanski jezik:”Cijela monografija je pisana standardnim bosanskim jezikom sa primjesama hrvatskog jezika kod autora koji žive u Hrvatskoj. Posebnu pažnju moramo posvetiti na tri dokumenta koja su dio monografije, a koja je dr. Džanić napisao i objavio u listu “Behar”. Ta tri djela čuvaju izvorni bosanski jezik, tačnije jezik govornika Male Kladuše. To je jedan od rijetkih izvora koji je do nas došao”.

Ovo djelo nije samo knjiga koja govori o životu dr. Džanića već i o razvoju misli, nauke, kulture i tradicije na području Velike Kladuše i kako doc.dr. Almira Džanić kaže, može poslužiti kao putokaz kako uspjeti u životu. Dokaz tome je i svjedočanotvo njegovih sinova kojima je zvuk pisaće mašine služio kao svojevrsna uspavanka. Uspjeh ove naučne visine možemo dospjeti samo dugotrajnim i ustrajnim radom.

Prof. dr emeritus Sulejman Kendić je jedan od promotora ovog djela i recezent djela koji je lično poznavao dr. Huseina Džanića i koji je bio njegova motivacija za rad:”Dr. Džanić je radio na istraživanju methalata, te mi je ostalo urezano kada je još tad rekao da mogu biti korisni, dobri, ali i veoma opasni. Kada sam postao znanstvenik istraživao sam methalate i otkrio da su oni kancerogeni. Pojava kolorektalnog karicnoma je upravo zbog methalata. Pored toga, sintetizirao je lijekove koji su liječili anemiju. Ovo je djelo dokaz da se može sa našeg prostora biti doktor nauka, da se može diplomirati i na svjetskim univerzitetima”.

Ministar obrazovanja nauke kulture i sporta Denis Osmankić bio je gost ove promocije predstavljajući insitituciju koja je pomogla da se ova incijativa sprovede u djelo na način da je financirala printanje same knjige. Denis Osmankić kaže da mu je zadovoljstvo biti dio ove monografije obzirom da je dr. Džanić svojom stručnošću i obrazovanjem doprinjeo obrazovnom procesu u našoj zemlji.

Direktor Prve srednje škole “Dr. Husein Džanić” Elvis Ćatić ističe da mu je zadovoljstvo biti na čelu ustanove koja nosi ime po velikom naučniku i čovjeku dr. Huseinu Džaniću: “Zaista sam ponosan što je ovakav projekat realiziran u našoj školi i ovo je pokazatelj kako se promovira obrazovanje nauka i kultura”.

Lajla Žalić Dautović/Trend radio

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa