MARKETING

Turković: Bosna i Hercegovina značajno pogođena ukrajinskom krizom

Zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković obratila se danas na Mediteranskom ministarskom dijalogu, posvećenom globalnoj krizi, vezanoj za isporuku hrane, koja je uzrokovana ratom u Ukrajini. Sastanak je organizirala Italija u saradnji sa FAO, a u okviru G7 inicijativa. 

“Bosna i Hercegovina snažno pozdravlja inicijativu Italije prema zemljama koje su najviše pogođene krizom s hranom, zbog rata u Ukrajini. Agresija Rusije na Ukrajinu izazvala je dalekosežnu sigurnosnu, političku, socijalnu i ekonomsku nestabilnost u cijelom regionu, što je posebno došlo do izražaja u pogledu rješavanja pitanja sigurnosti i nestašice hrane”, navela je Turković u obraćanju učesnicima.

Nažalost, i Bosna i Hercegovina je, kako je navela, značajno pogođena ukrajinskom krizom, što se odrazilo u velikom porastu cijena hrane.

“U ovom trenutku od kritične je važnosti saradnja svih međunarodnih aktera i utvrđivanje konkretnih mjera za pomoć ugroženim zemljama. Poljoprivredni resursi i potencijali Bosne i Hercegovine, iako ograničeni, još su nedovoljno iskorišteni. Potreban je strateški fokus na proizvode i sektore koji mogu biti najproduktivniji i najkorisniji. Nalazimo se u neizvjesnoj situaciji u kojoj posljedice krize u Ukrajini ozbiljno i negativno utječu na prehrambeni sektor u našoj zemlji”, istakla je.

Širenje sukoba ili dugotrajni rat u Ukrajini mogli bi, kako je rekla, dodatno zakomplikovati globalnu trgovinu i dovesti do daljeg rasta cijena energije i hrane u regionu i šire zbog čega će i Bosna i Hercegovina morati poduzeti mjere za ublažavanje krize. 

lnicijativa nosi naziv ‘Ministerial Mediterranean Dialogue on the Food Security Crisis’ i zamišljena je da uz potporu Organizacije za prehranu i poljoprivredu UN-a (FAO) i aktivno sudjelovanje Svjetskog programa za hranu UN-a (WFP) i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj UN-a (IFAD), podrži zajedničku mobilizaciju sve tri te agencije. 

“Njemačka, kao predsjedatelj G7, vrlo je pozitivno pozdravila italijansku inicijativu i jedan je od kopredsjedatelja. Sve zemlje koje graniče sa Sredozemljem pozvane su da učestvuju na tom događaju sa izuzetkom Sirije, a uključujući Jordan, Portugal, Libanon i, kako je spomenuto, Njemačku. Zajedno s ltalijom i Njemačkom, Turska je također kopredsjedavala sastankom, kao partner G20 koji je pridonio odobrenju prošlogodišnje Deklaracije G20 Matera o sigurnosti hrane”, navedeno je u saopćenju Ministarstva vanjskih polsoba Bosne i Hercegovine. 

IZVOR: BHRT

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo