MARKETING

U Bihaću obilježeno 140 godina organiziranog vatrogastva

U Bihaću je jučer obilježeno 140 godina organiziranog vatrogastva u ovom gradu. Vatrogasna jedinica u Bihaću osnovana je 1881. godine. Mnogo su toga prošli u ovih 140 godina, a radnopravnim statusom profesionalnih vatrogasaca trenutno su zadovoljni.

„To je poseban osjećaj, 140 godina malo ko dočeka, ali se ovdje radi da je Bihać ipak u to vrijeme bio četvrti u BiH po osnivanju vatrogastva, znači bilo je organizovano vatrogastvo u BiH“, istakao je Husein Jakupović, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice od 1981. do 1990. godine.

Gradska vlast, poručeno je, u narednom periodu radit će na izgradnji hidrantske mreže.

“U sklopu projekta UNDP-a smanjivanje opasnosti od rizika također će se nabaviti jedno specijalno vozilo. Svake godine mi od tih sredstava se trudimo da ojačamo – i materijalno i kadrovski. Vatrogasci moraju biti mladi, spremni, obrazovani, uvježbani i onda sigurno lakše možemo i sigurnije živjeti”, kaže Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća.

Vatrogasna jedinica Bihać trenutno ima 28 profesionalnih vatrogasaca. Prosječno godišnje se izvrši oko 350 raznih vatrogasnih intervencija koje se najviše odnose na gašenje požara u otvorenom i zatvorenom prostoru.

“Radno-pravni status profesionalnih vatrogasaca je uređen Zakonom o zaštiti od požara i vatrogastvu FBiH iz 2009. godine. Ja mogu reći da je on za sada dobar i povoljan za nas. Naime, mi smo tim zakonom stavljeni u organe uprava općina i gradova, sastava službi Civine zaštite i jednostavno mi se tretiramo kao i ostali uposlenici općine ili grada”, kaže Mirsad Šehić, komandir Vatrogasne jedinice Bihać.

Iz Vatrogasne jedinice Bihać ističu dobru saradnju s kolegama vatrogascima iz drugih država, a posebno s njemačkim gradom Hamom, čiji predstavnici od 1996. godine su nekoliko puta donirali vozila i ostala materijalno-tehnička sredstva.

Izvor:Federalna.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo