MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

U USK 87 kvadratnih kilometara pod sumnjom od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava

Povodom 4. aprila, Međunarodnog dana podizanja svjesnosti o opasnosti od minsko eksplozivnih sredstava, Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini još jednom skreće pažnju da je u našoj zemlji i dalje ugroženo 500.000 ljudi zbog postojanja minske opasnosti.

Nažalost, i 28 godina nakon završetka rata, još uvijek dolazi do minskih nesreća u kojima stradaju bh. građani. U 2023. godini, jedno lice je prilikom ulaska u minski obilježeno područje u Dobojskoj opštini, izgubilo život i to prilikom sakupljanja sekundarnih sirovina.

Do sada su u Bosni i Hercegovini stradale 1.782 osobe, od čega 625 smrtno. Veličina sumnjive opasne površine u Bosni i Hercegovini iznosi 838,29 kvadratna kilometra ili 1,63 posto u odnosu na ukupnu površinu Bosne i Hercegovine.

U 2023. godini sumnjiva opasna površina je smanjena za 31,99 kvadratna kilometra, dok je pronađeno i uništeno 814 mina, 484 neeksplodiranih ubojitih sredstava i 194 komada kasetne municije. Procjenjuje se da preostali broj očekivanih mina u BiH iznosi 170.657.

U Unsko-sanskom kantonu se sumnja da na površini od 87 kvadratnih kilometara prijeti opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava, a prema podacima direktnih i indirektnih dokaza miniranosti, očekuje se još oko 22.000 minskoeksplozivnih sredstava u kantonu. Zbog toga je očito da sve mine u USK ni u BiH neće biti moguće ukloniti ni do 2027. godine pa će Strategiju uklanjanja mini biti potrebno nastaviti u narednom periodu.

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa