MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Velika Kladuša obilježili Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

03.decembar se u svijetu obilježava kao Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, a tim povodom je danas prigodnu akciju organiziralo Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Velika Kladuša.

Akcija „Mi smo tu i računajte na nas“ ima za cilj upoznati građane Velike Kladuše sa pravima, mogućnostima i problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom na području općine Velika Kladuša.

Alaga Hozanović, predsjednik Udruženja naglašava da  najčešći problem i problem na kog najviše i ukazuju jeste nepristupačnost i neprilagođenost objekata za osobe sa invaliditetom.

Ovom prilikom pozvali  su sva Udruženja i nevladine organizacije, medije, ali i građane da stalnim ukazivanjem na ovakve i slične probleme u općini Velika Kladuša vrše stalni pritisak na odgovorne, te tako doprinesu bržem rješavanju problema, a samim tim i boljem i ugodnijem životu na području općine Velika Kladuša kao i da se u što kraćem roku uklone sve prepreke te tako omogući svim osobama sa invaliditetom nesmetan pristup svim objektima i komunikacijama kao i sadržajima u sklopu istih..

“Ponešto je i urađeno u prethodnom periodu na tom planu, nešto se i sada radi (uređenje gradskog parka, trga i trotoara u užem dijelu grada), gdje je vidljivo da će biti primijenjeni standardi pristupačnosti za OSI i nadamo da će i u budućnosti nastaviti takvu praksu, ali i ukazati svima onima koji se ne pridržavaju propisanih zakonskih normi i standarda. Koristimo i priliku da se zahvalimo svima koji su imali razumijevanja za naše probleme i dali svoj doprinos boljem i ugodnijem životu osoba sa invaliditetom u našoj Općini. Svim osobama sa invaliditetom BiH, naše Općine a posebno našim članovima želimo puno dobrog zdravlja, sreće,više razumijevanja od strane zajednice, te da idući 3. decembar dočekamo u puno boljim uslovima”, poručili su iz Udruženja.

Akcija je održana na Trgu mladih, ispred Robne kuće, gdje su članovi ovog Udruženja razgovarali sa građanima i dijelili promotivni materijal sa naglaskom na poruke i ciljeve ove ulične akcije.

Svrha obilježavanja dana je,  osvijestiti stanovništvo s ciljem postizanja punog i jednakog uživanja ljudskih prava i sudjelovanja osoba s invaliditetom u društvu.

Godišnje obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom proglašeno je 1992. godine rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 47/3. Ovaj dan ima za cilj da promovira razumijevanje pitanja invalidnosti, dostojanstva, prava i dobrobiti osoba s invaliditetom. Broj osoba s invaliditetom se globalno povećava zbog porasta kroničnih zdravstvenih stanja i starenja stanovništva..

Tema Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 2023. je: „Ujedinjeni u akciji za spašavanje i postizanje ciljeva održivog razvoja za, sa, i od strane osoba s invaliditetom“.

Trend radio

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa