MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Unsko-sanski kanton donosi zakon o porijeklu imovine

Unsko-sanski kanton uskoro će dobiti zakon o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u tom kantonu. Zakon u formi nacrta razmatran je na sjednici Skupštine, a po uzoru na Kanton Sarajevo u kojem je Prijedlog ovog zakona usvojen 17. aprila ove godine.Kako je zastupnica Ilda Alibegović navela u inicijativi, navedeni prijedlog zakona obavezuje nositelje javnih funkcija da prijavljuju zatečenu imovinu, prihode i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije i to svake godine s predviđenim novčanim kaznama za njegovo kršenje. Nacrt  je napravljen po uzoru na onaj koji je usvojen u Kantonu Sarajevo, a kako bi se ubrzala procedura njegovog donošenja.

Kako se navodi u nacrtu, nadležni organ je Ured za borbu protiv korupcije USK koji će vršiti prijem, ažuriranje, kontrolu, čuvanje i uništavanje podataka o porijeklu imovine te evidentiranje i kontrolu poklona.

Nositelji javnih funkcija dužni su da prijave nepokretne stvari u zemlji i inozemstvu, pravo na vlasništvo u pokretnim stvarima u vrijednosti većoj od 5.000 KM u zemlji i inozemstvu, dionice, akcije i obveznice u zemlji i inozemstvu, depozite, dividende i kamate bankama, prava na osnovu autorskih, patentnih i sličnih prava intelektualne svojine u zemlji i inozemstvu, finansijske obaveze prema fizičkim i pravnim osobama te izvor i visinu godišnjih novčanih prihoda. Prijavu su dužni da izvrše u roku od 30 dana od dana preuzimanja javne funkcije i to da vrši svake godine, kao i kada završi dužnost.

Klix.ba/Trend radio

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa