MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

USK: Informativna kampanja „Poštuj život ne oružje“

 Jučer je u Cazinu prezentirana kampanja „Poštuj život ne oružje“ koja ima za cilj podizanje svijesti o odgovornom držanju oružja koje građani legalno posjeduju.

Kampanja se provodi na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i to Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, te svih 10 kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz kontinuiranu informisanost i podršku Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini, a sve u saradnji sa i tehničkom podrškom koju pruža Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH).   

Kampanja se provodi u tri talasa od čega je u prvom talasu fokus stavljen stavljen na teme femicida i zloupotrebe oružja, u drugom talasu na odgovorno držanje oružja i u završnom trećem talasu na amnestiranu predaju nelegalnog oružja. 


Kampanja skreće pažnju na to da nedozvoljeno posjedovanje vatrenog oružja predstavlja značajan rizik za sigurnost građana i građanki u Bosni i Hercegovini, te poziva na dobrovoljnu predaju nelegalnog oružja iz razloga što se vatrenim oružjem počini više od polovine ubistava u BiH, od čega se u 95 posto slučajeva koristi nelegalno oružje.


 Informativna kampanja „Poštuj život ne oružje“ je odgovor na veliki broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem sa tragičnim posljedicama koji su se dogodili u bliskoj prošlosti. Cilj kampanje je podizanje svijesti javnosti o opasnostima posjedovanja vatrenog oružja i teškim posljedicama po život i zdravlje ljudi, ali i poziv na konkretnu opštu akciju kako bi se spriječili slučajevi upotrebe oružja, te prevenirao i smanjio posjed nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini.


 U skladu sa Zakonom o oružju i municiji Unsko-sanskog kantona, pozivaju se građani da Policiji Unsko-sanskog kantona dobrovoljno predaju minsko eksplozivna sredstva, oružje i municiju zaostalu iz ratnog perioda. Građani koji dobrovoljno predaju navedeno oružje biće amnestirani od sankcija ukoliko protiv njih već nije pokrenut postupak zbog nedozvoljenog držanja minsko eksplozivnih sredstava, oružja i municije.


Kampanja je podržana kroz projekat „Prevencija i smanjenje posjeda nelegalnog oružja u BiH“, kojeg finansiraju Njemačka, Nizozemska, Švedska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška, uz podršku Evropske unije, kroz Multilateralni povjerilački fond Ujedinjenih nacija (MPTF), a provodi ga UNDP u Bosni i Hercegovini

Izvor: vladausk.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa