MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Vanredna sjednica Vijeća nije održana jer nije bilo kvoruma, gospodo političari uozbiljite se

Za danas zakazana vanredna sjednica velikokladuškog Vijeća nije održana pošto nije bilo kvoruma. Na samom početku predsjedavajući OV Fikret Bašić konstatirao je da nema potrebne većine, jer je tog momenta u vijećnici bilo ukupno 14 vijećnika (12 iz opozicije i dva vijećnika Laburističke stranke). Treba istaći da se je prije početka sjednice određen broj vijećnika Laburističke stranke kretao na relaciji vijećnica, hodnik, ulaz u općinu, međutim na samoj sjednici se nisu pojavili, razloge za to vjerovatno znaju oni sami. Ono što nije dobro kad je u pitanju Velika Kladuša, jeste činjenica da se i u ovako teškoj situaciji ne može postići konsenzus koji bi  doprinio da se građani Velike Kladuše sigurnije osjećaju.

Neshvatljivo je ponašanje  da se zabrani tehnička podrška oko sazivanja Kolegija predsjedavajućem Vijeća, a nije ni normalno da se u sadašnjoj situaciji politizira oko bilo čega što nije vezano za prevladavanje ove izuzetno ozbiljne i kompleksne situacije. Jučerašnje obraćanje video-linkom općinskog načelnika, koje se trebalo desiti prije nekoliko dana, iskorišteno je za sakupljanje političkih poena. Video-link se prvo pojavio na stranici Laburističke stranke što nije dobra poruka ostalim građanima, jer nas se ovo stanje sviju podjednako tiče i brine. Ako se licitira  na način da je Općinski načelnik „odobrio“ 526 000 KM za prevladavanje situacije izazvane koronavirusom, treba reći da su to sredstva koja se akumuliraju svake godine u budžet na posebnom su kodu i koriste se isključivo kod stanja prirodne nesreće, vanrednog stanja i sl. Ako će dio tih sredstava poslužiti za pranje i dezinfekciju ulica, to će svaki građanin Velike Kladuše podržati, jer to spada u preventivne mjere koje služe za suzbijanje eventualne pandemije na ovim prostorima. Prema tome, ako je ikad bilo vrijeme onda je sad, da se sve političke strukture u Velikoj Kladuši uozbilje i da se svi okrenu konkretnim zadacima i obavezama koje nam nalaže trenutna situacija.

Trend radio/Mersad Sarajlija

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa