MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Većina u velikokladuškom OV: Ustavni sud utvrdio da je Budžet  neustavan

Povodom donesene Odluke Ustavnog suda FBIH, saopćenjem za javnost oglasilo se 15 vijećnika velikokladuškog Vijeća:

-Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donio je presudu po apelaciji o ustavnosti budžeta Općine Velika Kladuša, koju je podnio premijer Unsko-sanskog kantona. Tim povodom se oglasila aktuelna pozicija u Općinskom vijeću sljedećim saopćenjem:

Radi velikokladuške javnosti dužni smo iznijeti stav povodom presude Ustavnog suda FBiH na koju čekamo punih pola godine i pojasniti njenu suštinu, znajući da će ista postati predmet različitih tumačenja i manipulacija.

Prije svega ističemo da presudom nismo u potpunosti zadovoljni, ali jesmo njenim najvećim dijelom, te je, kao legalisti, u potpunosti poštujemo.

Sud je utvrdio da su Budžet Općine Velika Kladuša i Odluka o izvršenju Budžeta, koje je proglasio načelnik, doneseni suprotno Ustavu Federacije BiH. Međutim, sud je utvrdio i da su Budžet i Odluka o izvršenju Budžeta, koje je donijelo Općinsko vijeće, također doneseni suprotno Ustavu Federacije BiH iz razloga što, po nalogu Općinskog načelnika, nisu objavljeni u Službenom glasniku i samim tim nisu stupili na snagu.

Sud je također zauzeo stav Zamjenica predsjedavajućeg Općinskog vijeća Emina Ćehić bez valjanog pravnog osnova preuzela nadležnost Predsjedavajućeg vijeća nakon smrti gospodina Admila Mulalića. U presudi se navodi da se smrt predsjedavajućeg kao konačna činjenica ne može podvoditi pod poslovničku odredbu o odsutnosti ili spriječenosti predsjedavajućeg koja je moguća iz brojnih razloga (službeno putovanje, bolovanje i sl.) nakon čega isti nastavlja da obavlja funkciju na koju je izabran. „Zamjenica predsjedavajućeg je bila dužna u ovoj situaciji sazvati sjednicu Općinskog vijeća na kojoj bi se izvršio izbor novog Predsjedavajućeg“, zaključuje sud.

Podsjećamo da Emina Ćehić ne samo da nije zakazala takvu sjednicu nego je u više navrata odbijala da na dnevni red stavi tačku o izboru novog predsjedavajućeg vijeća (uključujući i 4.10.2021. odnosno na prvoj sjednici nakon smrti bivšeg predsjedavajućeg).

Ustavni sud, dalje, ističe da je nesporno pravo Općinskog načelnika da traži preispitivanje odluka Općinskog vijeća koje je dužno da iste razmotri. Međutim, kada je u pitanju zahtjev za preispitivanje odluka (o imenovanju komisije za izbor i imenovanje i predsjedavajuće vijeća), sud je utvrdio da načelnikov zahtjev ne sadrži navode i činjenice koje ukazuju da odluke čije se preispitivanje traži mogu dovesti do „nepopravljive štete“ po interese ili imovinu lokalne zajednice, niti je naveo razloge koji su propisani Statutom Općine.

„U tom smislu Ustavni sud Federacije smatra da Zahtjev za preispitivanje odluka od strane Općinskog načelnika može da predstavlja i način za odugovlačenje izbora novog Predsjedavajućeg Općinskog vijeća i preuzimanje po automatizmu nadležnosti Predsjedavajućeg od strane Zamjenice predsjedavajućeg“, zaključuje sud.

Ustavni sud u presudi konstatuje da Općinsko vijeće nije preispitalo svoje odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanje i Predsjedavajuće vijeća iako mu je to bila dužnost prema Statutu Općine. Međutim, ovdje je bitno napomenuti da vijeće nije preispitalo svoje odluke jer je dobilo mišljenje kantonalnog i federalnog ministarstva pravde da to nije potrebno, što sud nije konstatovao.

Ipak, sud ne spori da novoizabrana Predsjedavajuća zakazuje sjednice i da Općinsko vijeće funkcioniše, odnosno ima kvalifikovanu većinu za odlučivanje. Nigdje u presudi se ne navodi da sjednice vijeća nemaju legitimitet niti da postoje problemi u odnosima pozicije i opozicije. Sud potvrđuje da se međusobni odnosi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika ne zasnivaju na principima međusobnog uvažavanja i saradnje. Dakle, za sud je nesporno da postoji legitimno Općinsko vijeće kao organ vlasti.

Na kraju se navodi da „isključivo imajući u vidu interes građana Općine Velika Kladuša, Ustavni sud Federacije je u ovom slučaju donio prijelazno rješenje“ kojim se Budžet i Odluka o izvršenju Budžeta, iako doneseni suprotno Ustavu, imaju primjenjivati do kraja fiskalne godine. „Pritom je cijenio i vremenski period, odnosno trajanje tekuće, te fiskalne godine, te činjenicu da postoji pozitivna pretpostavka da su budžetska sredstva dobrim dijelom već realizovana i da pred Općinskim načelnikom i Općinskim vijećem stoji obaveza usvajanja Budžeta za 2024. godinu“, stoji u obrazloženju suda.

Još jednom ističući da poštujemo odluku suda, moramo sa žaljenjem konstatovati da je sud propustio donijeti i prijelaznu mjeru kojom bi se osiguralo da se Budžet za 2024. godinu i prateća Odluka o izvršavanju budžeta donesu u skladu sa Ustavom FBiH, a znajući  iz iskustva da Općinski načelnik neće poštovati ni ovu, kao ni ranije sudske odluke, te da će pokušati da opstruira donošenje odluka od strane vijeća na isti način kako je to radio i u proteklom periodu.

Stoji u saopćenju 15 vijećnika u OV Velika Kladuša.

Trend radio

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa