MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Vijeće ministara BiH usvojilo Program ekonomskih reformi za naredne dvije godine

Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojio je Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine za period 2022 – 2024. godine (PER BiH 2022 – 2024), koji je predložila Direkcija za ekonomsko planiranje.

Program ekonomskih reformi 2022 – 2024. godine izrađen je prema smjernicama Evropske komisije na osnovu priloga koje su dostavile nadležne institucije na državnom i na entitetskom nivou prema Prijedlogu plana aktivnosti, a usaglašen je sa entitetskim koordinatorima.

Program ekonomski reformi fokusiran je na makroekonomski i fiskalni okvir, te strukturalne reforme u periodu 2022 – 2024. godine. Ključne reformske mjere u PER BiH do 2024. godine usklađene su sa Okvirom za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH i uključuju dobru upravu i upravljanje javnim sektorom, društvo jednakih mogućnosti i pametan rast.

Direkcija za ekonomsko planiranje će PER BiH 2022 – 2024. godine dostaviti Direkciji za evropske integracije radi upućivanja Evropskoj komisiji do 25. marta ove godine.

Izvor:Klix.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa