MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Više od 20.000.000 KM isplaćeno političkim strankama u 2023. godini

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je, pored ostalog, na današnjoj sjednici primila k znanju informaciju o izvršenom pregledu, kontroli i reviziji finansijskih izvještaja političkih stranaka za 2021. godinu, sa nalazima revizije i Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2021. godini, kao i informaciju o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim strankama u 2023. godini iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka, pokrenuti postupak protiv 47 političkih stranaka za koje je pregledom i revizijom njihovih finansijskih izvještaja utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su u 2021. godini prekršile odredbe Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Navedeni izvještaji o reviziji političkih stranaka, sa nalazima revizije i mišljenjem revizora, bit će objavljeni na internet stranici www.izbori.ba, a mišljenje revizora i u Službenom glasniku BiH.

“Prema podacima, prikupljenim od nadležnih organa i institucija na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, za finansiranje političkih stranaka u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 20,996,233.43 KM. Od planiranog iznosa isplaćeno je 96,65 posto, odnosno političkim strankama je isplaćeno 20,293,347.55 KM”, navodi se. 

Informacija ne sadrži podatke o uplatama sredstava političkim strankama iz budžeta Srenjobosanskog kanton, Općine Breza i Općine Kalinovik jer ih još nisu dostavili.

“Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će također, na svojoj internet stranici, objaviti podatke o planiranim i isplaćenim sredstvima političkim strankama u 2023. godini iz budžeta svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini izuzev Srednjobosanskog kantona, Općine Breza i Općine Kalinovik”, saopćio je Ured za informiranje CIK-a BiH. 

Izvor: R Sarajevo

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa