MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Vlada Federacije usvojila Program ekonomskih reformi 2020. – 2022.

Vlada Federacije BiH je usvojila je na sjednici u Sarajevu Program ekonomskih reformi Federacije BiH za period od 2020. do 2022. godine, kojim je definirano 17 prioritetnih reformskih mjera, među kojima su razvoj tržišta električne energije i gasa, te unapređenje energijske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Planiran je i razvoj transportne infrastrukture, unapređenje poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, te pravnog okvira koji regulira oblast turizma, turističkih vodiča, turističkih zajednica, boravišne takse i ugostiteljstva.

Program ekonomskih reformi bit će upućen Direkciji za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, kao koordinirajućoj instituciji na državnom nivou, zaduženoj za izradu Programa ekonomskih reformi BiH za period 2020.-2022. godina.

Federalna vlada je usvojila tri programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava, koja su ovogodišnjim Proračunom odobrena Federalnom ministarstvu prostornog uređenja. Ukupna vrijednost programa je 2,7 miliona KM i namijenjena su sanaciji šteta nastalih usljed poplava i klizišta (1.300.000 KM), zaštiti nacionalnih spomenika (100.000 KM), te utopljavanju zgrada s ciljem uštede energije (1.300.000 KM).

Usvojen je izvještaj Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije BiH u 2018. godini u kojem je ocijenjeno da je snabdijevanje ugljem, električnom energijom, naftnim derivatima i zemnim plinom bilo uredno.

Vlada je usvojila Program utvrđivanja načina provođenja veterinarsko-zdravstvenih pregleda u objektima odobrenim za unutrašnji promet u Federaciji BiH, čiji je cilj provjera načina obavljanja poslova koji se direktno odnose na zaštitu zdravlja potrošača od hrane životinjskog porijekla.

Federalno ministarstvo finansija upoznalo je Vladu sa izvještajem o dugu za četvrti kvartal prošle godine, u kojem je ukupan dug kojim upravlja i za koji je odgovorna Vlada Federacije BiH na dan 31. decembar 2019. godine iznosio 5.321.601.992 KM i za 0,54 posto je niži nego u prethodnom kvartalu.

Izvor: bhrt

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa