MARKETING

Vlada USK danas održala dvije sjednice

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, na 335. sjednici, članovi Vlade utvrdili su Nacrt Zakona o socijalnom stanovanju Unsko-sanskog kantona i isti uputili Skupštini Unsko-sanskog kantona u dalju proceduru.
Na području Unsko-sanskog kantona trenutno se provode/implementiraju tri značajna državna projekta u oblasti socijalnog stanovanja: Državni projekt stambenog zbrinjavanja u okviru Regionalnog stambenog programa (DPSZ u okviru RSP), Zatvaranje kolektivnih centara putem osiguranja javnih stambenih rješenja (CEB II) i Integracija readmisiranih povratnika.
Ovi projekti su ili će biti implementirani na području pet lokalnih zajednica u Unsko sanskom kantonu i to: Bihać, Bosanska Krupa, Velika Kladuša, Ključ i Bosanski Petrovac. S tim u vezi, broj stambenih zgrada i stambenih jedinica koje se osiguravaju kroz implementaciju projekata stambenog zbrinjavanja u stalnom je porastu i na taj način bi se trebao formirati odredeni broj stambenih jedinica za koji je potrebno izraditi odgovarajući pravni okvir, kako bi se pitanja bitna za njihovo funkcionisanje uredila na jednoobrazan način u svim jedinicama lokalne samouprave Unsko-sanskog kantona.Vlada Kantona, na istoj sjednici, dala je saglasnost na tekst Sporazuma o dodjeli granta za implementaciju projekta između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Grada Bihać te saglasnost Adnanu Alagiću, ministru za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša da potpiše Sporazum o finansiranjuprojekta ,,Zbrinjavanje otpadnih voda u užem urbanom području Bihaća” sa iznosom od 150 000 KM.
”Implementacijom projekta eliminiralo bi se direktno ispuštanje u vodotoke neprečišćenih otpadnih voda sa projektnog područja, prikupljanjem i odvodenjem komunalnih otpadnih voda do postojećeg kolektora i dalje do postrojenja za prečišćavanje, te bi se u potpunosti elimininirao negativan uticaj, odnosno zagađenje, koje je prouzrokovano direktnim izlijevanjem otpadnih voda u vodotoke”, obrazložio je ministar Alagić.
Na sjednici je razmatran i prihvaćen Izvještaj o radu Komisije za koncesije Unsko sanskog kantona za 2021.godinu. U izvještaju, koji je upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na dalje razmatranje, navodi se da je ukupno naplaćeno od koncesionih naknada u 2021.godini ( za mineralne sirovine, poljoprivredno zemljište i vode ) 639.743,96 KM, dok je u 2020. bilo uplaćeno 597.832,69 što je za 41.911,27 KM,odnosno 7,1 % više odnosu na 2020. godinu.
Na 336. sjednici, održanoj danas, Vlada USK donijela je Odluku o izmjenama Odluke o utvrđivanju osnovice za isplatu akontacije plaće za budžetske korisnike za april 2022.godine. Izmjene se odnose na utvrđivanje osnovice za isplatu akontacije plaće za zaposlene u JU Univerzitet u Bihaću i zaposlene u JU Pedagoški zavod USK.S obzirom da je Unsko-sanskog kantona na sjednici održanoj 5. maja donijela odluke o visini osnovice za isplatu akontacije plaće za mjesec april 2022. godine za sve budžetske korisnike čime je došlo do povećanja plaća za sve budžetske korisnike, osim za Univerzitet i Pedagoški zavod.
Nakon analize stanja od strane Ministarstva finansija, danas je utvrđena osnovica za obračun akontacije plate zaposlenima u UNBI i Pedagoškom zavodu, sukladno povećanju i ostalim korisnicima budžeta.

Izvor:Vlada USK

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo