MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Vlada USK donijela Odluku: Naknada za treće i svako naredno dijete u Unsko-sanskom kantonu

U Bihaću je jučer zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona, na kojoj je, u skladu sa planiranim sredstvima u Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu za potporu demografskog razvoja, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, donesena Odluka o isplati naknade za treće i svako naredno živorođeno dijete u Unsko-sanskom kantonu u 2020. godini.

Ovom Odlukom utvrđena je naknada za treće i svako naredno živorođeno dijete u Unsko-sanskom kantonu u 2020.godini u visini od 500 KM jednokratno. Pravo na naknadu ostvaruje roditelj djeteta sa prebivalištem u Unsko-sanskom kantonu a isplata naknada vršit će se posredstvom centara za socijalni rad Unsko-sanskog kantona. 

Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike sredstva za potporu demografskog razvoja planirana su u iznosu od 200.000 KM. 

Članovi Vlade USK prihvatili su mišljenje Ministarstva finansija o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon, podnesenu od zastupnice u Skupštini Unsko-sanskog kantona Fatke Kulenović, te je materijal upućen Skupštini Unsko-sanskog kantona na dalje postupanje. 

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je Odluku o prenamjeni sredstava , radi ublažavanja posljedica uzrokovanih koronavirusa (COVID -19) . Za poticaje u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji prenamijenjena su sredstva u iznosu od 2 360 000 KM.

Izvor:Vlada USK

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa