MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

VSTV ponovo odbacio prijedloge Parlamenta BiH: Ne žele se dijeliti na sudije i tužioce

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) BiH odgovorilo je na još jedan set zaključaka Parlamenta BiH, koji se odnosi na reformu ovog važnog tijela koje se bavi imenovanjem sudija i tužilaca te njihovim ocjenjivanjem, odnosno eventualnim kažnjavanjem.Na prijedlog da se imovinski kartoni tužilaca i sudija javno objave, VSTV u aktu koji potpisuje predsjednik Milan Tegeltija ističe da su podnijeli inicijativu za reviziju Zakona o VSTV-u, putem koje je predloženo javno objavljivanje imovinskih kartona sudija i tužilaca.

Tegeltija je u ovom aktu naveo da se VSTV protivi prijedlogu Parlamenta o razdvajanju VSTV-a na visoko sudsko te visoko tužilačko vijeće. Parlament je inače zadužio i Vijeće ministara BiH da sačini dva istoimena zakona kojim bi se ovo uredilo.

VSTV podsjeća da je aktom koji su 2004. potpisala dva entitetska premijera i tadašnji ministar pravde uspostavljeno jedno tijelo na nivou države. Venecijanska komisija u svom mišljenju od 2012., a što konstatuje i VSTV, smatra da bi formiranje dva podvijeća unutar VSTV-a, jednog za sudije, drugog za tužioce, bilo racionalno, a da pri tome ne izgube zajedničku platformu.

Parlament je također predložio da polovinu članova novih vijeća sudija i tužilaca bira Parlament BiH, ali im Tegeltija odgovara da principi po kojima je sastavljeno vijeće ne bi trebali biti preispitivani “sve dok položaj VSTV-a ne dobije odgovarajuće ustavne garancije”.

VSTV se, kako dalje navodi Tegeltija, protivi Parlamentu i kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu BiH kojim će biti uređeno da glavnog tužioca Tužilaštva dvotrećinskom većinom bira Parlamentarna skupština BiH. To bi, kako navodi on, povećalo rizik od politizacije.

Tegeltija je ponovo predložio da Parlament BiH i VSTV sva pitanja ramatraju kroz “partnerski odnos”.

Isti zaključak je VSTV predložio i ljetos, odgovarajući Parlamentu na prvi set zaključaka. Između ostalog, VSTV je istaknuo da zaključak Zastupničkog doma, kojim traži od svih članova VSTV-a da podnesu ostavke, ni na koji način ne obavezuje članove VSTV-a.

Također, odbili su učestvovati u radu parlamentarne istražne komisije za istraživanje stanja u pravosuđu navodeći da na ovaj način Zastupnički dom izlazi izvan nadležnosti te predstavlja grubo miješanje i nedopušten pritisak zakonodavne vlasti na rad pravosuđa.

Izvor: klix.ba

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa