MARKETING

ADA PROMET Velika Kladusa - Tehnicki pregled

Zasjedala Vlada USK-a

Na danas održanoj sjednici Vlade USK – a, pored ostalog, razmatran je i prihvaćen Izvještaj o radu Kantonalnog suda u Bihaću.

Sudije ovog suda, organizirani  u dva odjeljenja,  građanskom i krivičnom, ostvarili su normu od blizu 128 procenata. Dokaz je to kvalitete rada ove pravosudne institucije koja bi, konstatovano je, bila još bolja  da na raspolaganju ima već broj sudaca.

Vladi su danas programske i finansijske planove podnijeli direktori nekoliko javnih institucija – Doma zdravlja Cazin, Kantonalne i univerzitetske biblioteke te Spomen biblioteke „ Skender Kulenović“  Bosanski Petrovac.

Ministar poljoprivrede Sulejman Kulenović informisao je Vladu sa planom proljetne sjetve koji predviđa da će se ove godine zasijati 26,6 % oraničnih površina.

Članovi vlade dali su saglasnost ministarstvu obrazovanja da potpiše Sporazum sa Memorijalnim centrom „Srebrenica – Potočari“ koji previđa provođenje aktivnosti u školama.

Izvor : RTV USK  

Vezane vijesti:

MARKETING

Sudo Luka logo
ada promet velika kladusa