Kako zaštititi svoje mentalno zdravlje u vrijeme koronavirusa

Onima koji već imaju narušeno psihičko zdravlje još je teže u novonastalim okolnostima, ali je zbog globalne zabrinutosti ugrožena i psiha ostalih. Koronavirus Sars-CoV-2 izazvao je zabrinutost u cijelom svijetu, a konstantne vijesti o pandemiji potiču uznemirenost ljudi, osobito zbog neizvjesnosti trenutne situacije. Sve to utječe na mentalno zdravlje ljudi, posebno onih koji su već […]

Naređeno da cijene životnih namirnica u FBiH moraju biti vraćene na nivo od 5. marta 2020.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o zabrani poskupljenja osnovnih životnih namirnica i vraćanju cijena koje su važile 5. marta 2020. godine.Među namirnicama čije cijene moraju biti kao one od prije 11 dana su mlijeko, brašno, šećer, ulje, žitarice, jaja, sol, riža, tjestenina, margarin, mesne i riblje konzerve, svježe meso, riba, hrana za […]

Poglašava se stanje nesreće u FBiH zbog korona virusa

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine proglasila je stanje nesreće zbog pojave koronavirusa na području entiteta Federacija BiH. Ovaj zaključak usvojen je danas na poširenoj sjednici. S obzirom da u pravnom smislu u BiH nema opcije proglašenja vanrednog stanja, pandan toj odluci je stanje nesreće. A šta to znači u praksi? Time se daje pravni osnov […]

Krizni štab USK: Zabranju se prijevoz i ulaz migranata na područje kantona

Krizni štab Ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona donio je naredbu da se potpuno ograniči kretanje migranata koji se nalaze van privremenih centara, a zabranjuje prijevoz migranata svim prijevoznim sredstvima kao i njihov ulazak pješke u kanton. Krizni štab donio je nekoliko novih zaključaka od kojih četiri stupaju na snagu odmah: 1. Traži se od Kriznog štaba […]