Rad Parlamenta FBiH: Ugovor o djelu za pravljenje tabela, neosnovane naknade…

Parlament FBiH ni u prošloj godini nije održavao sjednice jednom mjesečno, kako je propisano, već rjeđe. Za to vrijeme parlamentarci su razmotrili 53 zakona, a usvojili njih tek 17.

Istovremeno, na neto plaće zastupnika i savjetnika potrošeno je oko 4,6 miliona KM. Na njihove naknade isplaćeno je 773.373 KM.

Ovo je, između ostalog, navedeno u izvještaju federalnih revizora koji su radu Parlamenta FBiH i načinu trošenja javnog novca dali mišljenje s rezervom.

Ukupni rashodi Parlamenta su iznosili 13,8 miliona KM.

Iz izvještaja revizora izdvaja se nekoliko interesantnih zapažanja i zamjerki.

Naime, kada je riječ o naknadama, revizija je utvrdila da je dio novca koji se izdvaja za zakup stana neosnovano isplaćivan izabranim dužnosnicima.

Kako je pojašnjeno, naknada za odvojeni život, zakup i smještaj iznosi 800 KM. Tu je uključena naknada za zakup stana koja se koja se žiralno plaća zakupodavcu na osnovu zaključenog ugovora između administrativnih komisija domova i zakupodavca. Naknada za zakup stana ne može biti veća od 400 KM.

„Uvidom u dokumentaciju uočili smo da se razlika u cijeni zakupa stana (ukoliko je ugovoreni zakup niži od 400 KM) isplaćuje neopravdano izabranim dužnosnicima jer se naknada za trošak zakupa stana za službene potrebe može isplatiti samo zakupodavcu u skladu s potpisanim ugovorom“, ukazali su federalni revizori.

Inače, u prošloj je godini za zakup stana i smještaj potrošeno 75.963 KM, odvojeni život 247.635 KM, topli obrok 230.607 KM i troškove prevoza u dane vikenda 148.512 KM.

Također, zanimljivi su i ugovori o djelu. Tako je prošle godine po ugovoru o djelu plaćana osoba za kreiranje i popunjavanje tabela.

Naime, Ured za reviziju institucija u FBiH je konstatovao da je Predstavnički dom, između ostalog, angažirao vanjska lica za poslove vozača (4.000 KM), ali i za poslove izrade tabelarnih pregleda materijalnih troškova, za kreiranje i popunjavanje tabela primanja uposlenih i poslanika, kreiranje tabela isplata stručnim saradnicima i provjeru uplaćenih poreza na ime isplaćenih naknada, sravnjavanje knjigovodstvenih kartica i pripremne radnje za izradu završnog računa Predstavničkog doma. Za ovo je vanjski saradnik plaćen 1.200 KM. Oko 5.300 KM dato je za stručno-operativne troškove za rad u radnim tijelima Predstavničkog doma.

„Pošto ovi troškovi predstavljaju redovne poslove uposlenika Stručne službe Predstavničkog doma, ne može se potvrditi opravdanost angažovanja vanjskih saradnika za njihovo obavljanje, kao ni osnovanost i opravdanost isplaćenih naknada“, upozorili su revizori.

Interesantno je i zapažanje revizora kod isplate transfera.

„U odabranom uzorku smo utvrdili da su pojedinim korisnicima po istom zahtjevu sredstva odobrila oba doma Parlamenta FBiH jer se ne objavljuju podaci o dodijeljenim sredstvima, niti kabineti predsjedavajući i dopredsjedavajućih oba doma usaglašavaju primljene zahtjeve“, navodi se, između ostalog, u revizorskom izvještaju.

Inače, tekući transferi se realizuju na osnovu odluka predsjedavajućih i doprdsjedavajućih domova i za njih je prošle godine dato 208.808 KM.

Transferi pojedincima najvećim su dijelom odobreni na osnovu podnesenih zahtjeva za sufinansiranje troškova liječenja, pomoć socijalno ugroženim, studentima, učenicima… Sredstva su dodijeljivana i udruženjima iz oblasti kulture, sporta, turizma, boračkim udruženjima, udruženjima za zaštitu okoliša, vjerske manifestacije, tradicionalna okupljanja i sportska takmičenja.

„S obzirom da se ova sredstva svake godine planiraju budžetima ministarstava, postavlja se pitanje opravdanosti ovakvog načina finansiranja pomoći pojedincima i neprofitnim organizacijama“.

Izvor: radio sarajevo

Vezane vijesti: